Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 3,9713 4,2169 3,9467 4,2415
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,8465 4,0904 3,8235 4,1142
USA 787/USD USD (1) 3,6666 3,8934 3,6439 3,9161
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 5,4170 5,7809 5,3834 5,8145
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8952 0,9553 0,8896 0,9608
Australia 781/AUD AUD (1) 2,8478 3,0391 2,8302 3,0568
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1443 0,1540 0,1434 0,1549
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5306 0,5663 0,5273 0,5696
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0306 0,0327 0,0305 0,0329
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,9224 3,1188 2,9043 3,1369
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4596 0,4904 0,4567 0,4933
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4244 0,4529 0,4218 0,4555
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0132 0,0141 0,0131 0,0142
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,8430 3,9601

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,15%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.