Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,0337 4,2832 4,0088 4,3082
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,8019 4,0429 3,7792 4,0665
USA 787/USD USD (1) 3,5502 3,7698 3,5282 3,7918
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 5,5007 5,8702 5,4666 5,9043
Rumunia 206/RON RON (1) 0,9098 0,9709 0,9041 0,9765
Australia 781/AUD AUD (1) 2,7808 2,9676 2,7635 2,9849
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1469 0,1567 0,1460 0,1576
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5390 0,5752 0,5356 0,5785
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0298 0,0318 0,0296 0,0320
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,8527 3,0443 2,8350 3,0620
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4687 0,5002 0,4658 0,5031
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4266 0,4553 0,4240 0,4579
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0132 0,0141 0,0131 0,0142
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,7984 3,9141

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.