Millennium Telecommunication Services sp. z o.o.

Millennium Telecommunication Services sp. z o.o. zajmuje się udostępnianiem platformy Millennium Forex Trader Abonentom i Abonentom Kwalifikowanym w celu wymiany komunikatów elektronicznych i zawieraniu transakcji.

Nazwa Millennium Telecommunication Services sp. z o.o.
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców
KRS 0000130253
NIP 5251569792
REGON 01231486400000
Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2002-09-11
Województwo Mazowieckie
Powiat m. st. Warszawa
Gmina m. st. Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres Stanisława Żaryna 2a
Kod pocztowy 02-593

Nazwa organu reprezentacji: Zarząd
Sposób reprezentacji: dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu wspólnie z prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie.
Czlonkowie:

Nazwisko Nazwisko (drugi człon) Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
Grymowicz Norbert Prezes Zarządu
Serafin Marcin Członek Zarządu
Zegadło Mariusz Jacek Członek Zarządu

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

W poniższym dokumencie znajdują się szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Millennium Telecommunication Services sp. z o.o. Z dokumentu można dowiedzieć się m.in., dla jakich celów i jak długo spółka przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Można również poznać kategorie podmiotów, które mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, a także z jakich praw można skorzystać w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.