Wydarzenia

Programy

Edukacja Finansowa

Fundacja realizuje programy edukacji finansowej skierowane do przedszkolaków i uczniów gimnazjów.

Finansowy Elementarz

Rozpoczęty w 2016 roku autorski program edukacji finansowej przedszkolaków jest przygotowany i realizowany przez pracowników banku we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym poprzez zabawę podstawowych pojęć z zakresu finansów. W pierwszej edycji projektu, podczas 236 warsztatów realizowanych w ramach programu, zostało przeszkolonych prawie 6 000 dzieci z 70 przedszkoli w całej Polsce. Na potrzeby programu przygotowano specjalne materiały edukacyjne – książki, w których głównym bohaterem prezentującym treść jest Pan Sebastian, książeczki do kolorowania i naklejki. Materiały pomogli tworzyć rodzice – pracownicy Banku Millennium. Książeczki będą dostępne także w kącikach dla dzieci w oddziałach banku. Program jest realizowany pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i pozytywnie zaopiniowany przez Prof. dr hab. Marek Belkę - Prezesa Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016.

BAKCYL

BAKCYL - międzybankowy program edukacji finansowej gimnazjalistów realizowany we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości. Wolontariusze BAKCYLA, na co dzień pracownicy banków, prowadzą dla uczniów gimnazjów lekcje z czterech tematów: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, „Finanse na cale życie”. Cykl czterech lekcji jest kompendium wiedzy na temat finansów dla młodego człowieka rozpoczynającego start w dorosłość.

Od początku trwania projektu, tj. od 2013 roku odbyło się już 1719 lekcji dla ponad 40,3 tys. uczestników. Bank Millennium uczestniczy w projekcie od 2014 roku i zaangażowało się w niego 38 wolontariuszy, którzy przeprowadziło 209 lekcji w szkołach z 9 województw w Polsce.

Kultura

Warszawskie Targi Sztuki

Warszawskie Targi Sztuki – ważne wydarzenie artystyczne, które gromadzi szerokie grono miłośników sztuki. W tym roku około 50 wyselekcjonowanych polskich i zagranicznych galerii oraz antykwariatów wystawiło blisko 1000 dzieł sztuki. Jest to jedyna impreza, podczas której można obejrzeć i zakupić prace zarówno klasyków współczesności, jak i młodszych twórców odnoszących już sukcesy. Imprezie towarzyszyły warsztaty artystyczne dla dzieci oraz eksperckie wykłady na tematy związane z rynkiem sztuki i inwestowaniem w sztukę.

Kompas Młodej Sztuki

Kompas Młodej Sztuki to cykliczny ranking młodych polskich artystów. Podstawową rolą Kompasu oprócz edukacji jest działanie na rzecz budowy profesjonalnego rynku sztuki w Polsce. Kolekcjonerzy, artyści, właściciele galerii i domów aukcyjnych oraz inwestorzy traktują ranking jako źródło cennych informacji o pozycji młodych artystów. Fundacja Banku Millennium była również fundatorem nagrody dla laureata rankingu.

Obu wydarzeniom towarzyszyły artykuły edukacyjne w ogólnopolskich mediach, co pozwoliło dotrzeć do większej liczby odbiorców.

Wolontariat

Fundacja prowadzi program Millantrop, w ramach którego, w drodze konkursu, przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez pracowników banku. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące edukacji finansowej, rozwoju przedsiębiorczości, projektów międzypokoleniowych oraz projektów dla dzieci i młodzieży, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ochrony środowiska. Największe szanse na wygraną mają te akcje, w które zaangażuje się wielu wolontariuszy, z których skorzysta największa liczba odbiorców i które będą miały długotrwały wpływ na życie społeczności lokalnej. W 2016 roku w akcjach finansowanych z konkursu grantowego wzięło udział 154 wolontariuszy.

Kontakt

Fundacja Banku Millennium

ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Formularz kontaktowy

O fundacji

Fundacja Banku Millennium jest kontynuatorką powołanej w roku 1990 fundacji „Bliżej Europy” oraz Fundacji „Inspiruje nas życie”. Od 2016 roku działalność Fundacji Banku Millennium opiera się na trzech filarach: edukacji finansowej, wspieraniu kultury i wolontariacie pracowniczym.

Informacje podstawowe:

Nazwa: Fundacja Banku Millennium
Adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Numer KRS: 0000097600
Numer REGON: 010528035
Numer NIP: 526-021-49-18
Rachunek bankowy: 48 1160 2202 0000 0000 2983 0059

Zarząd i Rada Fundacji

Rada Fundacji

Prezes Rady Fundacji Joao Bras Jorge

Wiceprezes Rady Fundacji Fernando Bicho

Sekretarz Rady Fundacji Andrzej Gliński

Członkowie Rady Fundacji

Maria Jose Campos
Wojciech Haase
Wojciech Rybak


Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Iwona Jarzębska

Członkowie Zarządu

Beata Krupińska
Paulina Wołosz-Sitarek
 

Kontakt

Fundacja Banku Millennium

ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Formularz kontaktowy