Inkaso eksportowe

Zabezpiecz się przed ryzykiem wydania towaru kontrahentowi bez otrzymania zapłaty z jego strony.


Inkaso importowe

Wyeliminuj ryzyko niedostarczenia przez dostawcę towarów, za które Twoja firma jest zobowiązana zapłacić.