O produkcie

Linia na gwarancje bankowe, poręczenia cywilne i akredytywy dokumentowe umożliwia:

  • udzielanie gwarancji bankowych, regwarancji i poręczeń cywilnych,
  • otwieranie akredytyw dokumentowych
    na warunkach określonych w umowie o linię do wysokości określonego limitu.

Linia ma charakter odnawialny, co oznacza, że następnego dnia po wygaśnięciu zobowiązania Banku Millennium z tytułu gwarancji bankowej, regwarancji, poręczenia cywilnego lub akredytywy dokumentowej, zwiększa się kwota do wykorzystania na kolejne transakcje.

 

Korzyści:

  • Masz możliwość wykorzystania linii na transakcje w walutach obcych (linia przyznawana jest w PLN i przeliczana na walutę obcą w dniu wykorzystania).
  • Optymalizujesz swój czas składając zlecenia w ramach umowy o linię.
  • Nie musisz czekać na indywidualne decyzje kredytowe do każdej transakcji udzielanej w ramach linii (decyzja kredytowa o przyznaniu linii jest równoznaczna z decyzją kredytową o akceptacji poszczególnych transakcji udzielanych w jej ramach).
  • Masz możliwość swobodnego wyboru dostępnych produktów w ramach linii.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Millenet (moduł Finansowanie handlu)

Finansowanie handlu online to zaawansowany moduł w systemie bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw.

Terminowa transakcja wymiany walutowej (forward walutowy)

Już dziś ustal kurs wyminay waluty w przyszłości i zabezpiecz się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego.

Gwarancja bankowa

Potwierdź swoją zdolność płatniczą wobec kontrahenta, przedstawiając zabezpieczenie renomowanego banku.