Akredytywa eksportowa

Zyskaj pewność, że kontrahent nie odstąpi od umowy – niezależnie od jego kondycji finansowej otrzymasz zapłatę za wysłany towar lub wykonaną usługę.


Akredytywa importowa

Zabezpiecz się przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez kontrahenta. Potwierdź swoją zdolność do zapłaty.


Dyskonto akredytywy eksportowej

Zwiększ płynność finansową Twojej firmy, dyskontując należności z akredytywy.


Linia na gwarancje bankowe, poręczenia cywilne i akredytywy dokumentowe

Składaj zlecenia na produkty finansowania handlu bez konieczności każdorazowego podpisywania umów, skracając do minimum czas wystawienie dokumentów przez Bank.