Lokata Coraz Lepsza

O lokacie

Lokata Coraz Lepsza zapewnia wysokie oprocentowanie przez 2 lata i dostęp do środków po każdym kwartale bez utraty odsetek!

  • Lokata Coraz Lepsza to 24-miesięczna lokata terminowa, której oprocentowanie rośnie co kwartał przez cały okres jej trwania, aż do 2,40% w ostatnim kwartale.
  • Dodatkowo, możesz wypłacić środki w każdym momencie - otrzymasz wówczas odsetki za pełne minione kwartały lokaty.
  • Minimalna kwota lokaty wynosi tylko 1000 zł.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty Coraz Lepszej jest stałe przez okres 24 miesięcy
Dodatkowo, rośnie w każdym kwartale zgodnie z poniższą tabelą:

Miesiące Oprocentowanie
1-3 0,80%
4-6 0,90%
7-9 1,00%
10-12 1,20%
13-15 1,40%
16-18 1,60%
19-21 2,00%
22-24 2,40%

Oprocentowanie w skali roku.
Średnie oprocentowanie za okres 24 miesięcy wynos 1,41% w skali roku.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Linia Prestige

Nasi konsultanci przez całą dobę udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 12 7000
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Jak założyć

Przez Internet

Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym Klientem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 12 7000
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział
U osobistego Doradcy Prestige
Skontaktuj się ze swoim osobistym Doradcą Prestige