Pożyczaj korzystnie z prowizją 0 zł (RRSO 14,35%)

  • pożyczasz 5000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł
  • rata to tylko 115 zł za każde pożyczone 5000 zł
  • okres spłaty pożyczki – 60 miesięcy
  • pożyczka objęta jest ubezpieczeniem Bezpieczna Pożyczka, które zapewnia wsparcie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych
Promocja

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z promocją „Promocja na start z ubezpieczeniem”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,35%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 20 700,00 zł, oprocentowanie stałe 6,34%, całkowity koszt kredytu: 5700,00 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 3000,00 zł, usługi dodatkowe 2700,00 zł, w tym: ubezpieczenie 2700,00 zł 0 zł – opłata za Konto 360° w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu, w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego wynosi 8 zł)), 60 miesięcznych rat równych w wysokości 345,00 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.04.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „Promocja na start z ubezpieczeniem”: trwa do 03.07.2020 r. i dotyczy ubezpieczonych pożyczek gotówkowych udzielanych na okres 60 miesięcy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości 5000 zł lub 10 000 zł, lub 15 000 zł lub 20 000 zł. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc od dnia wnioskowania nie posiadali pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku, zadeklarują w okresie spłaty pożyczki wpływ wynagrodzenia lub dochodu netto na swój ROR w Banku, oraz zawrą za pośrednictwem Banku umowę ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka wariant 1 (ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka udzielana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A) w związku z umową pożyczki gotówkowej oraz wskażą Bank jako uprawnionego do świadczeń ubezpieczeniowych w razie zajścia zdarzenia.
Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „Promocja na start z ubezpieczeniem" dostępnym w placówkach oraz na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegóły dotyczące oferty Gwarancji Najniższego Oprocentowana są zawarte w Regulaminie oferty Gwarancja Najniższego Oprocentowania. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu - Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w placówkach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Dodatkowe informacje: RRSO 14,35% jest wartością maksymalną dla reprezentatywnego przykładu. Minimalny i maksymalny okres kredytowania to 60 miesięcy.