Millennium - Raporty finansowe Raporty finansowe http://www.bankmillennium.pl wt., 30 sty 2024 07:00:00 +0100 wt., 30 sty 2024 07:00:00 +0100
Raport roczny Banku Millennium za rok 2023 (format xhtml) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/32257776/Raport-roczny-Banku-Millennium-2023.zip/82927398-211c-9b6d-f33b-b86d4f9e8329?t=1709151937478 wt., 30 sty 2024 07:00:00 +0100 Skonsolidowany raport roczny Grupy Banku Millennium za rok 2023 (format xhtml) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/32257776/Skonsolidowany-raport-roczny-Grupy-Banku-Millennium-2023.zip/285de2e0-e1ad-59dc-c4d8-281c7e561ecc?t=1709151723646 wt., 30 sty 2024 07:00:00 +0100 Raport roczny Banku Millennium za rok 2023 (format pdf) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/32257776/Raport-roczny-Banku-Millennium-2023_pdf.zip/61cf8a02-27bc-32e1-1b33-149b783cc2e3?t=1709152119525 wt., 30 sty 2024 07:00:00 +0100 Skonsolidowany raport roczny Grupy Banku Millennium za rok 2023 (format pdf) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/32257776/Skonsolidowany-raport-roczny-Grupy-Banku-Millennium-2023_pdf.zip/052ef56c-667a-4558-36c1-922562fe2a3d?t=1709152094440 wt., 30 sty 2024 07:00:00 +0100 Wybrane dane finansowe Grupy Banku Millennium za 2023 r. (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/32257776/Millennium_financials_IFRS_2023.xlsx/3af81c1c-93d7-c134-636a-235d03501d5f?t=1709152531320 wt., 30 sty 2024 07:00:00 +0100 Raport Roczny Banco Comercial Portugues za 2023 r. (format xhtml) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/33075846/000432-2023-12-31_en.zip/040d80eb-fa1a-688b-d5b5-51d8c2d7aed6?t=1711546763637 wt., 30 sty 2024 07:00:00 +0100
Raport roczny Banku Millennium za rok 2022 (format xhtml) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31801731/Raport-roczny-Banku-Millennium-2022.zip/98ddf5a0-913b-a5d4-cf76-d2095b55584c?t=1676485452133 wt., 31 sty 2023 08:00:00 +0100 Skonsolidowany raport roczny Grupy Banku Millennium za rok 2022 (format xhtml) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31801731/Skonsolidowany-raport-roczny-Grupy-Banku-Millennium-2022.zip/ab04183e-a04d-724e-4483-fd0eea4b6b38?t=1676485409500 wt., 31 sty 2023 08:00:00 +0100 Raport roczny Banku Millennium za rok 2022 (format pdf) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31801731/Raport-roczny-Banku-Millennium-2022_pdf.zip/e80faeb6-0d15-0237-a68d-271bcd52efda?t=1676482856650 wt., 31 sty 2023 08:00:00 +0100 Skonsolidowany raport roczny Grupy Banku Millennium za rok 2022 (format pdf) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31801731/Skonsolidowany-raport-roczny-Grupy-Banku-Millennium-2022_pdf.zip/1a0000af-8974-9908-2ec0-c1134f6b4729?t=1676482920720 wt., 31 sty 2023 08:00:00 +0100 Wybrane dane finansowe Grupy Banku Millennium za 2022 r. (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/30907463/Millennium_financials+IFRS_4Q2022.xlsx/1f1818ee-f97e-7feb-3e3b-d35efe3fb043?t=1676487978563 wt., 31 sty 2023 08:00:00 +0100 Raport Roczny Banco Comercial Portugues za 2022 r. (format xhtml) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31801723/000432-2022-12-31.zip/e3d8415f-c298-6b66-2919-de8b803f12c1?t=1690895077870 wt., 31 sty 2023 08:00:00 +0100
Raport roczny Banku Millennium za rok 2022 (format xhtml) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31801731/Raport-roczny-Banku-Millennium-2022.zip/98ddf5a0-913b-a5d4-cf76-d2095b55584c?t=1676485452133 wt., 31 sty 2023 08:00:00 +0100 Skonsolidowany raport roczny Grupy Banku Millennium za rok 2022 (format xhtml) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31801731/Skonsolidowany-raport-roczny-Grupy-Banku-Millennium-2022.zip/ab04183e-a04d-724e-4483-fd0eea4b6b38?t=1676485409500 wt., 31 sty 2023 08:00:00 +0100 Raport roczny Banku Millennium za rok 2022 (format pdf) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31801731/Raport-roczny-Banku-Millennium-2022_pdf.zip/e80faeb6-0d15-0237-a68d-271bcd52efda?t=1676482856650 wt., 31 sty 2023 08:00:00 +0100 Skonsolidowany raport roczny Grupy Banku Millennium za rok 2022 (format pdf) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31801731/Skonsolidowany-raport-roczny-Grupy-Banku-Millennium-2022_pdf.zip/1a0000af-8974-9908-2ec0-c1134f6b4729?t=1676482920720 wt., 31 sty 2023 08:00:00 +0100 Wybrane dane finansowe Grupy Banku Millennium za 2022 r. (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/30907463/Millennium_financials+IFRS_4Q2022.xlsx/1f1818ee-f97e-7feb-3e3b-d35efe3fb043?t=1676487978563 wt., 31 sty 2023 08:00:00 +0100 Raport Roczny Banco Comercial Portugues za 2022 r. (format xhtml) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31801723/000432-2022-12-31.zip/e3d8415f-c298-6b66-2919-de8b803f12c1?t=1690895077870 wt., 31 sty 2023 08:00:00 +0100
Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za III kwartał roku 2022 http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/30907466/MILLENNIUM_3Q2022_PL.pdf/1e0f2cd2-eae5-e2a1-5b4f-b8944e9162db?t=1666588116047 pon., 24 paź 2022 07:10:00 +0200 Wybrane dane finansowe za III kwartał roku 2022 (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/30907463/Millennium_financials+IFRS_3Q2022.xlsx/c42c6ea9-39f0-dc32-afd7-b2da6eb7ef48?t=1666591645900 pon., 24 paź 2022 07:10:00 +0200 Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I kwartał roku 2022 http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/30907463/MILLENNIUM_1Q2022_PL.pdf/0ca7164a-402f-032e-6d21-abbd8aa95a1a?t=1651066443280 pon., 24 paź 2022 07:10:00 +0200 Wybrane dane finansowe za I kwartał roku 2022 (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/30907463/Millennium_financials+IFRS_1Q2022.xlsx/9ac832a0-118f-a6f0-f285-3f6a0548e458?t=1650950466393 pon., 24 paź 2022 07:10:00 +0200
Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za III kwartał roku 2023 http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/32003566/MILLENNIUM_3kw2023_PL.pdf/b2a13526-94a9-1844-5f29-846dad76ed1f?t=1698382463150 pon., 24 paź 2022 07:10:00 +0200 Wybrane dane finansowe za III kwartał roku 2023 (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/32003566/Millennium_financials_IFRS_Q3_2023.xlsx/f47e5887-e926-a6ad-4b4e-ebc83960d71d?t=1698385281447 pon., 24 paź 2022 07:10:00 +0200 Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I kwartał roku 2023 http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/32003566/MILLENNIUM_1Q2023_PL.pdf/45640e82-67c6-9383-d5c1-2a0c57674ca0?t=1682657105267 pon., 24 paź 2022 07:10:00 +0200 Wybrane dane finansowe za I kwartał roku 2023 (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/32003566/Millennium_financials+IFRS_1Q2023.xlsx/e2052bca-56af-b593-947f-65cd43d9bb14?t=1682668432947 pon., 24 paź 2022 07:10:00 +0200
Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I kwartał roku 2024 http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/33233303/MILLENNIUM_1kw2024_PL.pdf/5bf94164-c237-f3a2-989e-da218943e982?t=1715317747327 pon., 24 paź 2022 07:10:00 +0200 Wybrane dane finansowe za I kwartał roku 2024 (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/33233303/Millennium_financials_IFRS_1Q24.xlsx/52d8c48b-0731-2c95-8e3d-d55dd0dadedb?t=1716368436908 pon., 24 paź 2022 07:10:00 +0200
Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I półrocze roku 2021 http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/30072035/Raport-Grupy-Kapitalowej-Banku-Millennium-za-I-polrocze-2021.zip/e24153b7-1abb-e0a5-aa58-7b1a56c78691?t=1627278365667 pon., 26 lip 2021 07:45:00 +0200 Wybrane dane finansowe za I półrocze 2021 r. (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/30072035/Millennium_financials_IFRS_2Q2021.xlsx/57135f08-8f95-c73d-069d-821222271baa?t=1627279368350 pon., 26 lip 2021 07:45:00 +0200
Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I półrocze roku 2022 http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31158273/Raport-Grupy-Kapitalowej-Banku-Millennium-za-I-polrocze-2022.zip/a4998c22-cc00-8627-e80f-bca732b5945a?t=1658812192993 pon., 26 lip 2021 07:45:00 +0200 Wybrane dane finansowe za I półrocze 2022 r. (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31158273/Millennium_financials+IFRS_2Q2022.xlsx/e7641008-3fba-9fd6-9262-771dde9cfe5e?t=1658813117480 pon., 26 lip 2021 07:45:00 +0200
Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I półrocze roku 2023 http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/32220927/Raport-Grupy-Kapitalowej-Banku-Millennium-za-I-polrocze-2023.zip/e0bcbdec-07e0-8aa8-7b82-3fa06f4c001b?t=1690348077580 pon., 26 lip 2021 07:45:00 +0200 Wybrane dane finansowe za I półrocze 2023 r. (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/32220927/Millennium_financials+IFRS_2023+new+layout.xlsx/19c55045-7282-f9ac-1f84-b09a096f7545?t=1690348589703 pon., 26 lip 2021 07:45:00 +0200
Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za III kwartał roku 2021 http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/29837795/MILLENNIUM_3Q2021_PL.pdf/f73d3be5-3233-7851-d70d-e75eb468cb27?t=1635224430200 wt., 11 maj 2021 07:30:00 +0200 Wybrane dane finansowe za III kwartał roku 2021 (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/29837795/Millennium_financials_IFRS_3Q2021.xlsx/c8d396f0-6396-ab7b-a8e2-2175d2f39e81?t=1635225615240 wt., 11 maj 2021 07:30:00 +0200 Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I kwartał roku 2021 http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/29837795/MILLENNIUM_1Q2021_PL.pdf/11ad3cee-a29f-9372-0ceb-e7d6e7dc100d?t=1620711263413 wt., 11 maj 2021 07:30:00 +0200 Wybrane dane finansowe za I kwartał roku 2021 (format xls) http://https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/29837795/Millennium_financials+IFRS_1Q2021.xlsx/fb0bf0c6-6355-b9f9-cbd3-803aeab77b44?t=1620713218957 wt., 11 maj 2021 07:30:00 +0200