Millennium - Raporty bieżące Raporty bieżące http://www.bankmillennium.pl wt., 30 sty 2024 06:59:00 +0100 wt., 30 sty 2024 06:59:00 +0100
Raport bieżący nr 2/2024 Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium IV kw. 2023 r. / 2023 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/32870435 wt., 30 sty 2024 06:59:00 +0100
Raport bieżący nr 1/2024 Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w IV kwartale 2023 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/32810737 pon., 08 sty 2024 05:30:00 +0100
Raport bieżący nr 41/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych przez Bank Millennium S.A. w 2024 roku. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/32782468 pt., 22 gru 2023 01:35:00 +0100
Raport bieżący nr 40/2023 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nakazująca przestrzeganie dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych na poziomie skonsolidowanym (bufor P2R). http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/32782256 pt., 22 gru 2023 10:10:00 +0100
Raport bieżący nr 39/2023 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nakazująca przestrzeganie dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych (bufor P2R) oraz zalecenie w przedmiocie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/32761915 czw., 14 gru 2023 04:25:00 +0100
Raport bieżący nr 38/2023 Uzupełnienie raportu bieżącego numer 37/2023 http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/32760158 śr., 13 gru 2023 06:10:00 +0100
Raport bieżący nr 37/2023 Decyzja o rozwiązaniu umowy z firmą audytorską oraz wyborze firmy audytorskiej na lata 2023-2024 http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/32756422 wt., 12 gru 2023 06:45:00 +0100
Raport bieżący nr 36/2023 Zawarcie przez Bank transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów – emisja CLN http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/32752762 pon., 11 gru 2023 03:15:00 +0100
Raport bieżący nr 35/2023 Informacja o nieskorzystaniu przez Bank Millennium S.A. z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii W http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/32746604 śr., 06 gru 2023 03:45:00 +0100
Raport bieżący nr 34/2023 Pierwsze notowanie obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych po asymilacji http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/30314024 pt., 03 lis 2023 10:10:00 +0100