Millennium - Raporty bieżące Raporty bieżące http://www.bankmillennium.pl Śr, 17 kwi 2019 14:06:00 +0200 Śr, 17 kwi 2019 14:06:00 +0200 Raport bieżący nr 12/2019 Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2019 roku. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27301984 Śr, 17 kwi 2019 02:06:00 +0200 Raport bieżący nr 11/2019 Podwyższenie ratingów Banku Millennium przez agencję Moody’s http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/691967 Śr, 03 kwi 2019 08:50:00 +0200 Raport bieżący nr 10/2019 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 25 marca 2019 r. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/691965 Pn, 25 mar 2019 05:08:00 +0100 Raport bieżący nr 9/2019 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 25 marca 2019 r. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/691966 Pn, 25 mar 2019 05:00:00 +0100 Raport bieżący nr 8/2019 Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W do instrumentów w kapitale Tier II http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27099695 Śr, 13 mar 2019 03:29:00 +0100 Raport bieżący nr 7/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 25 marca 2019 r. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27099694 Wt, 26 lut 2019 02:30:00 +0100 Raport bieżący nr 6/2019 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27099693 Wt, 05 lut 2019 02:00:00 +0100 Raport bieżący nr 5/2019 Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2018 http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27099692 Wt, 05 lut 2019 07:30:00 +0100 Raport bieżący nr 4/2019 Rozliczenie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27099691 Śr, 30 sty 2019 03:10:00 +0100 Raport bieżący nr 3/2019 Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27099690 Wt, 22 sty 2019 05:33:00 +0100