Millennium - Raporty bieżące Raporty bieżące http://www.bankmillennium.pl śr., 29 maj 2024 18:19:00 +0200 śr., 29 maj 2024 18:19:00 +0200
Raport bieżący nr 18/2024 Dokonanie przez Sąd rejestracji zmian Statutu Banku Millennium S.A. uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Banku dnia 27 marca 2024 r. uchwałą nr 32 http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/33222162 śr., 29 maj 2024 06:19:00 +0200
Raport bieżący nr 17/2024 Informacja o spodziewanym negatywnym wpływie przedłużenia wakacji kredytowych na wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w II kw. 2024 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/33290537 wt., 07 maj 2024 06:15:00 +0200
Raport bieżący nr 16/2024 Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/33190197 pt., 26 kwi 2024 05:15:00 +0200
Raport bieżący nr 15/2024 Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/33190137 pt., 26 kwi 2024 05:00:00 +0200
Raport bieżący nr 14/2024 Aktualizacja ratingów Banku Millennium oraz zmiana perspektywy ratingowej przez agencję Moody’s http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/33185472 pt., 26 kwi 2024 03:00:00 +0200
Raport bieżący nr 13/2024 Dokonanie przez Sąd rejestracji zmian Statutu Banku Millennium S.A. uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Banku dnia 27 marca 2024 r. uchwałami nr 30 i 31 http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/33164652 pt., 19 kwi 2024 05:55:00 +0200
Raport bieżący nr 12/2024 Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2024 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/33158379 pt., 19 kwi 2024 10:30:00 +0200
Raport bieżący nr 11/2024 Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2024 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/33114297 pon., 08 kwi 2024 05:20:00 +0200
Raport bieżący nr 10/2024 Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/33115793 czw., 04 kwi 2024 05:15:00 +0200
Raport bieżący nr 9/2024 Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/33088115 wt., 02 kwi 2024 04:23:00 +0200