Millennium - Raporty bieżące Raporty bieżące http://www.bankmillennium.pl Pt, 20 maj 2022 16:05:00 +0200 Pt, 20 maj 2022 16:05:00 +0200
Raport bieżący nr 18/2022 Powiadomienia o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/30313977 Pt, 20 maj 2022 04:05:00 +0200
Raport bieżący nr 17/2022 Informacje dotyczące transakcji w ramach skupu akcji własnych http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/30313976 Śr, 11 maj 2022 06:38:00 +0200
Raport bieżący nr 16/2022 Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych czwarta transza http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/30313975 Śr, 04 maj 2022 05:20:00 +0200
Raport bieżący nr 15/2022 Korekta danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2022 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/30313974 Śr, 27 kwi 2022 02:50:00 +0200
Raport bieżący nr 14/2022 Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2022 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/30313973 Wt, 19 kwi 2022 06:20:00 +0200
Raport bieżący nr 13/2022 Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/30313972 Śr, 13 kwi 2022 06:35:00 +0200
Raport bieżący nr 12/2022 Przyznanie ratingu Programu Emisji Euroobligacji Banku Millennium S.A. (EMTN) na kwotę 3 mld EUR przez Moody’s. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/30313971 Cz, 07 kwi 2022 05:05:00 +0200
Raport bieżący nr 11/2022 Decyzja zobowiązująca Bank do spełniania wymogów MREL http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/30313970 Pt, 01 kwi 2022 01:45:00 +0200
Raport bieżący nr 10/2022 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 30 marca 2022 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/30313969 Śr, 30 mar 2022 06:00:00 +0200
Raport bieżący nr 9/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 30 marca 2022 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/30313968 Śr, 30 mar 2022 05:52:00 +0200