Millennium - Raporty bieżące Raporty bieżące http://www.bankmillennium.pl Pt, 03 lip 2020 17:57:00 +0200 Pt, 03 lip 2020 17:57:00 +0200
Raport bieżący nr 20/2020 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823444 Pt, 03 lip 2020 05:57:00 +0200
Raport bieżący nr 19/2020 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823443 Pt, 03 lip 2020 05:50:00 +0200
Raport bieżący nr 18/2020 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku Millennium S.A. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823442 Śr, 01 lip 2020 06:00:00 +0200
Raport bieżący nr 17/2020 Zezwolenie KNF na utworzenie przez Bank Millennium S.A. banku hipotecznego http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823441 Wt, 16 cze 2020 06:10:00 +0200
Raport bieżący nr 16/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 3 lipca 2020 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823440 Pt, 05 cze 2020 07:20:00 +0200
Raport bieżący nr 15/2020 Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych z dnia 28 maja 2020 r. na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2020 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823439 Wt, 02 cze 2020 07:20:00 +0200
Raport bieżący nr 14/2020 Zatwierdzenie czwartego programu emisji obligacji Banku Millennium S.A. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823438 Pt, 08 maj 2020 05:20:00 +0200
Raport bieżący nr 13/2020 Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2020 roku. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823437 Śr, 15 kwi 2020 05:20:00 +0200
Raport bieżący nr 12/2020 Informacja wstępna o wpływie pandemii koronawirusa CODIV-19 na działalność Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823436 Wt, 14 kwi 2020 07:31:00 +0200
Raport bieżący nr 11/2020 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 20 marca 2020 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823435 Pt, 20 mar 2020 04:37:00 +0100