Millennium - Raporty bieżące Raporty bieżące http://www.bankmillennium.pl Pn, 10 maj 2021 17:30:00 +0200 Pn, 10 maj 2021 17:30:00 +0200
Raport bieżący nr 16/2021 Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A., w ramach którego Bank Millennium S.A. jest spółką przejmującą http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29837471 Pn, 10 maj 2021 05:30:00 +0200
Raport bieżący nr 15/2021 Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2021 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29643734 Pt, 23 kwi 2021 06:00:00 +0200
Raport bieżący nr 14/2021 Utworzenie dodatkowych rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29643733 Śr, 14 kwi 2021 07:23:00 +0200
Raport bieżący nr 13/2021 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za 1 półrocze 2021 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29643732 Cz, 01 kwi 2021 04:49:00 +0200
Raport bieżący nr 12/2021 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r., ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołanie Zarządu nowej kadencji http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29643731 Śr, 24 mar 2021 11:59:00 +0100
Raport bieżący nr 11/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29643730 Śr, 24 mar 2021 11:50:00 +0100
Raport bieżący nr 10/2021 Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE projektu uchwały obejmującej kandydaturę do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29643729 Cz, 18 mar 2021 05:43:00 +0100
Raport bieżący nr 9/2021 Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Banco Comercial Português S.A. projektów uchwał obejmujących kandydatury do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29643728 Śr, 17 mar 2021 08:41:00 +0100
Raport bieżący nr 8/2021 Umieszczenie ratingów Banku Millennium na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym przez agencję Fitch http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29643727 Wt, 16 mar 2021 06:15:00 +0100
Raport bieżący nr 7/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 24 marca 2021 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29366655 Cz, 25 lut 2021 07:34:00 +0100