Millennium - Raporty bieżące Raporty bieżące http://www.bankmillennium.pl Pt, 07 sie 2020 15:26:00 +0200 Pt, 07 sie 2020 15:26:00 +0200
Raport bieżący nr 26/2020 Powiadomienia o nabyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/28876591 Pt, 07 sie 2020 03:26:00 +0200
Raport bieżący nr 25/2020 Zamiana 232 akcji imiennych Banku na akcje na okaziciela i ustalenie daty ich pierwszego notowania po asymilacji http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/28876590 Cz, 06 sie 2020 04:21:00 +0200
Raport bieżący nr 24/2020 Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/28876589 Pt, 31 lip 2020 02:46:00 +0200
Raport bieżący nr 23/2020 Informacje dotyczące transakcji w ramach skupu akcji własnych http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/28876588 Cz, 30 lip 2020 06:10:00 +0200
Raport bieżący nr 22/2020 Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/28876587 Pt, 24 lip 2020 08:00:00 +0200
Raport bieżący nr 21/2020 Udzielenie informacji akcjonariuszowi Banku Millennium poza Walnym Zgromadzeniem http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823445 Śr, 15 lip 2020 03:47:00 +0200
Raport bieżący nr 20/2020 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823444 Pt, 03 lip 2020 05:57:00 +0200
Raport bieżący nr 19/2020 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823443 Pt, 03 lip 2020 05:50:00 +0200
Raport bieżący nr 18/2020 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku Millennium S.A. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823442 Śr, 01 lip 2020 06:00:00 +0200
Raport bieżący nr 17/2020 Zezwolenie KNF na utworzenie przez Bank Millennium S.A. banku hipotecznego http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27823441 Wt, 16 cze 2020 06:10:00 +0200