Millennium - Raporty bieżące Raporty bieżące http://www.bankmillennium.pl Pt, 07 cze 2019 09:19:00 +0200 Pt, 07 cze 2019 09:19:00 +0200 Raport bieżący nr 15/2019 Uzgodnienie planu połączenia Banku Millennium S.A. oraz Euro Bank S.A. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/26915979 Pt, 07 cze 2019 09:19:00 +0200 Raport bieżący nr 14/2019 Zamknięcie nabycia 99.8% akcji Euro Banku S.A. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/26915978 Pt, 31 maj 2019 12:16:00 +0200 Raport bieżący nr 13/2019 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie braku sprzeciwu na nabycie akcji Euro Bank S.A. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27301985 Wt, 28 maj 2019 06:05:00 +0200 Raport bieżący nr 12/2019 Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2019 roku. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27301984 Śr, 17 kwi 2019 02:06:00 +0200 Raport bieżący nr 11/2019 Podwyższenie ratingów Banku Millennium przez agencję Moody’s http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/691967 Śr, 03 kwi 2019 08:50:00 +0200 Raport bieżący nr 10/2019 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 25 marca 2019 r. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/691965 Pn, 25 mar 2019 05:08:00 +0100 Raport bieżący nr 9/2019 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 25 marca 2019 r. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/691966 Pn, 25 mar 2019 05:00:00 +0100 Raport bieżący nr 8/2019 Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W do instrumentów w kapitale Tier II http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27099695 Śr, 13 mar 2019 03:29:00 +0100 Raport bieżący nr 7/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 25 marca 2019 r. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27099694 Wt, 26 lut 2019 02:30:00 +0100 Raport bieżący nr 6/2019 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku. http://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/27099693 Wt, 05 lut 2019 02:00:00 +0100