Millennium - Raporty bieżące Raporty bieżące http://www.bankmillennium.pl Cz, 25 lut 2021 19:34:00 +0100 Cz, 25 lut 2021 19:34:00 +0100
Raport bieżący nr 7/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 24 marca 2021 r. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29366655 Cz, 25 lut 2021 07:34:00 +0100
Raport bieżący nr 6/2021 Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29366654 Wt, 23 lut 2021 06:23:00 +0100
Raport bieżący nr 5/2021 Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2020 http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29366653 Wt, 02 lut 2021 07:00:00 +0100
Raport bieżący nr 4/2021 Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A. http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29496797 Cz, 28 sty 2021 02:30:00 +0100
Raport bieżący nr 3/2021 Utworzenie dodatkowej rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29496796 Pn, 25 sty 2021 07:40:00 +0100
Raport bieżący nr 2/2021 Informacja dotycząca zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego o wstrzymaniu wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29366554 Śr, 20 sty 2021 06:03:00 +0100
Raport bieżący nr 1/2021 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zalecająca przestrzeganie, na poziomie skonsolidowanym, dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych) http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29366553 Pn, 04 sty 2021 03:51:00 +0100
Raport bieżący nr 32/2020 Harmonogram przekazywania raportów okresowych przez Bank Millennium S.A. w 2021 roku http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29366552 Wt, 08 gru 2020 04:52:00 +0100
Raport bieżący nr 31/2020 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego zalecająca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych) http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29115637 Cz, 26 lis 2020 06:10:00 +0100
Raport bieżący nr 30/2020 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie identyfikacji Banku Millennium jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym http://https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/29115636 Pt, 06 lis 2020 05:21:00 +0100