Raporty bieżące

Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Bank Millennium S.A. kontroli nad Euro Bank S.A.

03.01.2019 o godz. 09:00

Raport bieżący nr 1/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 21/2018 z 5 listopada 2018 roku informuje, że w dniu 3 stycznia 2019 roku Bank otrzymał informację o wydaniu w dniu 28 grudnia 2018 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Bank kontroli nad Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Wskazana wyżej decyzja oznacza, że spełnił się jeden z warunków zawieszających wskazanych w umowie dotyczącej nabycia przez Bank ok. 99,78 % akcji Euro Bank S.A. od SG Financial Services Holdings tj. uzyskanie zgody właściwego organu antymonopolowego.

 

PODSTAWA PRAWNA: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.