Poradnik rekrutacyjny

Polityka rekrutacyjna w Banku Millennium oparta jest o jasne i przejrzyste procedury regulujące zasady doboru pracowników. Procesy rekrutacyjne są zróżnicowane i zależą od specyfikacji profilu stanowiska, na które poszukujemy pracownika. 

Procesy są kilkuetapowe, a same aplikacje zbieramy drogą elektroniczną. Podstawowym etapem jest spotkanie z osobą reprezentującą Departament Kadr. Jeśli kandydat pozytywnie przejdzie ten etap rekrutacji, otrzymuje zaproszenie na spotkanie z przedstawicielem departamentu, który poszukuje pracownika. Takie spotkanie to najczęściej ostatni etap procesu rekrutacyjnego, po którym zapada decyzja zawarcia umowy pomiędzy kandydatem a Bankiem Millennium.

W niektórych procesach mogą być stosowane dodatkowe narzędzia:

 • test zdolności analitycznych
 • test znajomości języka angielskiego
 • próbki pracy (np. zadania symulacyjne)
 • case studies
 • Assessment Center  

Chcąc pomóc Ci znaleźć wymarzoną pracę lub praktykę dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu rekrutacji.


Podpowiadamy jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz na co zwrócić uwagę pisząc życiorys. Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą Ci osiągnąć zamierzony cel oraz odpowiednio przygotują do przejścia procesu rekrutacji.


Powodzenia!

Jak napisać CV

Zanim będziesz miał/a możliwość spotkać się z reprezentantami wymarzonej firmy Twój życiorys będzie mówił za Ciebie. Dlatego bardzo ważne jest, co w nim zawrzesz i w jakiej formie go przygotujesz. Twoje CV może stać się przepustką do wspaniałej kariery.


Chcąc zwiększyć swoje szanse należy zadbać o przejrzysty układ CV i szczególne wyróżnienie kluczowych kompetencji, istotnych z punktu widzenia pracodawcy. 
Najbardziej czytelny układ CV zakłada jego podział na sekcje, takie jak: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe (z krótkim opisem realizowanych zadań), kursy i szkolenia, inne (umiejętność obsługi programów komputerowych, znajomość języków obcych, prawo jazdy, etc.).

Pomocne dla czytającego CV będzie umieszczenie bardziej aktualnych zdarzeń przed wcześniejszymi.


Zadbaj o formę

Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące poprawnej konstrukcji szczególnej formy prezentacji, jaką jest CV.

 • Wyeliminuj wszelkie błędy, w tym przede wszystkim literówki
 • Spraw, żeby Twoje CV było czytelne - zadbaj o odpowiednie marginesy, odstępy miedzy sekcjami i wierszami oraz o czytelną wielkość czcionki
 • Nie wszystko jest najważniejsze - eksponuj tylko kluczowe, najistotniejsze elementy poprzez ich podkreślanie i pogrubianie
 • Zachowaj jednolitą czcionkę w tekście
 • Nie krzycz - nie pisz wielkimi literami
 • Bądź poważny/a - m.in. umieść poważny adres mailowy
 • Bądź precyzyjny/a - umieść datę początkową i końcową przedstawionych zdarzeń podając co najmniej miesiąc i rok
 • Nie przekrocz dwóch stron w formacie A4
 • Dołącz do CV swoje zdjęcie (zdjęcie powinno być małe i umieszczone najlepiej w prawym górnym rogu, powinno być profesjonalne - najlepiej paszportowe lub legitymacyjne)

Pamiętaj, że czytelne i konkretne CV potwierdza Twoją staranność i umiejętność selekcjonowania informacji.


Nie pomiń ważnych treści

Jeżeli nie masz jeszcze doświadczeń zawodowych warto żebyś napisał/a o swojej działalności w organizacjach studenckich, kołach naukowych, odbytych praktykach, pracy wakacyjnej i wszelkiej innej działalności związanej np. z Twoimi zainteresowaniami. Nie pomiń także stypendiów naukowych, wystąpień na konferencjach i innych sukcesów.

Doświadczenia, wymienione powyżej, niewątpliwie pozytywnie Cię wyróżnią, świadcząc o samodzielności, zaradności, aktywności, ambicji oraz zaangażowaniu.

Umiejętnością niezwykle cenioną przez pracodawców jest znajomość języków obcych. Najlepiej jest wymienić zdobyte certyfikaty poświadczające znajomość danego języka. W przypadku braku takich certyfikatów dobrze jest szczerze i rzetelnie określić poziom znajomości języka.

Znajomość programów komputerowych jest następnym elementem, którego w CV nie może zabraknąć.

Istotne jest również zawarcie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych.


Prawda i tylko prawda

Na koniec dodamy jeszcze tylko, że w CV należy podawać tylko prawdziwe informacje - jeśli ktokolwiek miał wątpliwości. Każda nieścisłość może spowodować utratę wiarygodności, a kłamstwo spowoduje ją na pewno.


Znasz już zasady pisania CV. Teraz przygotuj je i wyślij! Pamiętaj, że skuteczność Twojego działania będzie pochodną ilości podjętych prób (wysłanych CV).

 

Powodzenia!

Rozmowa rekrutacyjna

Wysiłek włożony w przygotowanie CV nie poszedł na marne. Potencjalny pracodawca zaprosił Cię na rozmowę. Jeśli dobrze się przygotowałeś/przygotowałaś to masz duże szanse odnieść sukces.


W czasie rozmowy postaraj się udowodnić, dlaczego jesteś odpowiednią osobą do pracy na wybranym stanowisku. Pokaż, że znasz swoje mocne strony i wiesz, co musisz jeszcze w sobie zmienić, żeby móc się na danym stanowisku rozwinąć. Do rozmowy nie podchodź jak do walki, lecz jak do partnerskich negocjacji, a Twoje szanse wzrosną.


Motywacja

Zakładamy, że odpowiedziałeś/aś sobie na pytanie: Dlaczego chcę pracować na danym stanowisku? Będziemy chcieli się od Ciebie tego dowiedzieć. Twoje ambicje, aspiracje, potrzeby, zainteresowania są dla nas niezmiernie istotne. Mają bowiem wpływ na to, czy Twoja praca na wybranym stanowisku będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, a przez to czy Twoje zaangażowanie w pracę utrzyma się w dłuższej perspektywie. Bez zaangażowania trudno jest mówić o efektywności i rozwoju. Zarówno Ty, jak i my jesteśmy zatem zainteresowani tym, żeby praca spełniała Twoje oczekiwania. Bądź sobą na rozmowie - szukaj pracy (praktyki), do której będziesz przychodził/a z radością.


Doświadczenie

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadamy Ci pytania dotyczące przebiegu Twojej kariery zawodowej. Zapytamy o zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach i poprosimy o szczegółowe opisanie wybranych sytuacji z życia zawodowego. Będziemy chcieli również poznać powody, dla których rozpoczynała się i kończyła Twoja współpraca z poszczególnymi pracodawcami. Niewykluczone, że podczas rozmowy zapytamy o referencje z poprzednich miejsc pracy. Bądź przygotowany/a na ewentualne podanie nazwisk i numerów telefonów osób (byłych przełożonych), które mogą poświadczyć, że jesteś wiarygodnym pracownikiem.


Wiedza, umiejętności, zdolności

Do wykonywania specyficznych zadań niezbędna jest określona kombinacja wiedzy, umiejętności i zdolności. O część z nich zapytamy, a jeśli będzie to konieczne poprosimy Cię o udział w testach badających:

 • Poziom wiedzy (np.: test wiedzy na temat rynków kapitałowych)
 • Poziom umiejętności (np.: test umiejętności posługiwania się językiem angielskim)
 • Poziom zdolności (np.: test zdolności analitycznego myślenia)

Zazwyczaj wiedza i umiejętności dokładniej weryfikowane są w kolejnych etapach rekrutacji.


Cechy osobowe

To, co cenimy najbardziej u potencjalnych pracowników, to poza wiedzą merytoryczną, pasja i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Chętnie zatrudniamy ambitne osoby, które są otwarte na nowe wyzwania i dążą do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji. Takie cechy jak samodzielność i skuteczność w działaniu są też niezbędnymi cechami pozwalającymi  na rozwój w ramach naszej organizacji i wykonywanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. Od kandydatów oczekujemy także komunikatywności, która jest ważnym czynnikiem pomagającym w nawiązywaniu i budowaniu relacji, zarówno ze współpracownikami, jak i Klientami Banku. Jako firma stawiająca na innowacyjne rozwiązania cenimy kreatywność i zaangażowanie w szukaniu optymalnych rozwiązań dla naszych Klientów. Jednocześnie ze względu na to, że bank jest instytucją zaufania publicznego wyróżniamy stały zespół cech, które są wspólne dla wszystkich pracowników. Są nimi: uczciwość, sumienność, rzetelność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania.


Pytania formalne

Do takich można zaliczyć np. pytanie o termin, w którym może zostać podjęta praca lub o oczekiwania finansowe. Należy się ich spodziewać.


Twoje pytania

Standardowa struktura rozmowy rekrutacyjnej umożliwi Ci zadawanie pytań w końcowej jej części. Zadawane pytania świadczą często o rzeczywistym zaangażowaniu i zrozumieniu roli, o jaką się starasz. Jeśli jesteś naprawdę zainteresowany/zainteresowana daną pracą będziesz o nią pytać.


Wskazówki

Przygotuj się do rozmowy, żeby czuć się pewnie.

Podczas spotkania zachowuj się naturalnie, bądź sobą.

Pamiętaj o zasadach savoir-vivre w biznesie (m.in. zadbaj o profesjonalny wygląd, przyjdź na spotkanie punktualnie, a nawet bądź nieco wcześniej - nie będziesz się niepotrzebnie denerwował/a, przed spotkaniem wyłącz lub wycisz telefon).


Wynik spotkania

Bez względu na wynik spotkania traktuj je jak ważne doświadczenie życiowe i zawodowe. Pamiętaj, że każda rozmowa to kolejna szansa na znalezienie wymarzonej pracy - możesz tylko wygrać. Nie rezygnuj ze swoich marzeń i konsekwentnie dąż do celu.

 

Powodzenia!