Wyślij swoje CV

Cieszymy się, że możliwość rozwoju kariery zawodowej w naszym Banku spotkała się z Twoim zainteresowaniem. W trakcie wypełniania formularza zostaniesz poproszona/y o dołączenie pliku z CV w formacie doc, rtf lub pdf.

W celu możliwości prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dołączonym CV przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie oraz przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).

Oferta pracy
Wpisz, jeżeli odpowiadasz na ogłoszenie,
pole opcjonalne

Dane podstawowe

Dane podstawowe

To pole jest wymagane!
Wartość w polu "Imię" jest nieprawidłowa.
To pole jest wymagane!
Wartość w polu "Nazwisko" jest nieprawidłowa.
To pole jest wymagane!
Wartość w polu "Data urodzenia" jest nieprawidłowa
Wartość w polu "Data urodzenia" jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
To pole jest wymagane!

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

To pole jest wymagane!
Wartość w polu "E-mail" jest nieprawidłowa.
(+48)
To pole jest wymagane!
Pole "Telefon kontaktowy" powinno zawierać 9 cyfr.
Wpisz numer telefonu bez spacji, np. 111222333

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

To pole jest wymagane!
Wartość w polu "Ulica" jest nieprawidłowa.
To pole jest wymagane!
Wartość w polu "Numer domu" jest nieprawidłowa.
Wartość w polu "Numer mieszkania" jest nieprawidłowa.
Pole opcjonalne
To pole jest wymagane!
Wartość w polu "Miejscowość" jest nieprawidłowa.
To pole jest wymagane!
Kod pocztowy powinien być formatu: XX-XXX
Kod pocztowy w formacie XX-YYY

Twoje CV

Twoje CV

To pole jest wymagane!
Plik zbyt duży
Nazwa pliku jest niepoprawna.
Maksymalny rozmiar pliku to 5MB

Oświadczenia:

Oświadczenia: