Wyślij swoje CV

Wypełnij krótki formularz poniżej, załącz swoje CV w formacie doc, rtf lub pdf i zapoznaj się z informacjami dot. przetwarzania Twoich danych na dole strony.
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą!

Oferta pracy
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Wybierz preferowaną opcję:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Dane podstawowe

Dane podstawowe

To pole jest wymagane!
Wartość w polu "Imię" jest nieprawidłowa.
To pole jest wymagane!
Wartość w polu "Nazwisko" jest nieprawidłowa.
To pole jest wymagane!
Wartość w polu "Data urodzenia" jest nieprawidłowa
Wartość w polu "Data urodzenia" jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
To pole jest wymagane!

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

To pole jest wymagane!
Wartość w polu "E-mail" jest nieprawidłowa.
(+48)
To pole jest wymagane!
Pole "Telefon kontaktowy" powinno zawierać 9 cyfr.
Wpisz numer telefonu bez spacji, np. 111222333

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

To pole jest wymagane!
Wartość w polu "Ulica" jest nieprawidłowa.
To pole jest wymagane!
Wartość w polu "Numer domu" jest nieprawidłowa.
Wartość w polu "Numer mieszkania" jest nieprawidłowa.
Pole opcjonalne
To pole jest wymagane!
Wartość w polu "Miejscowość" jest nieprawidłowa.
To pole jest wymagane!
Kod pocztowy powinien być formatu: XX-XXX
Kod pocztowy w formacie XX-YYY

Twoje CV

Twoje CV

To pole jest wymagane!
Plik zbyt duży
Nazwa pliku jest niepoprawna.
Maksymalny rozmiar pliku to 5MB

Oświadczenia:

Oświadczenia:

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego wniosku, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydatow do pracy w Banku Millennium SA.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego wniosku, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydatow do pracy w Millennium TFI SA

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego wniosku, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydatow do pracy w Millennium Domu Maklerskim SA

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego wniosku, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydatow do pracy w Goodie sp.z o.o..