Bank Millennium zdobywcą certyfikatu „Wysoka Jakość Staży i Praktyk”

Bank Millennium zdobywcą certyfikatu „Wysoka Jakość Staży i Praktyk” przyznawanego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK).

Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma celu wyznaczanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach. Jego osią jest zbiór norm i standardów, wypracowany przy udziale kilkudziesięciu organizacji zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami.

Program jest objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej.

Przyznany certyfikat potwierdza, że praktyki i staże w Banku Millennium charakteryzują się najwyższym standardem przygotowań i realizacji. Studenci mogą mieć pewność, że proces rekrutacji zostanie przeprowadzony rzetelnie, a podczas praktyki zostaną kompleksowo wprowadzani do organizacji oraz będą wykonywać merytoryczne zadania pod okiem ekspertów.