Marka Bank Millennium nagrodzona tytułem "Wybór Konsumenta 2016"

Po raz drugi z rzędu marka Bank Millennium została liderem badania WYBÓR KONSUMENTA w kategorii „Usługi bankowe”, uzyskując najwyższy, wśród sześciu ocenianych banków, poziom satysfakcji i akceptacji.


Wyróżnienie „Wybór Konsumenta”, przyznawane przez ConsumerChoice - Centrum Oceny Satysfakcji Konsumenta, promuje najwyższej jakości produkty i usługi w różnych segmentach rynku. Laureaci 2016 r. zostali wyłonieni na podstawie wyników ankiet konsumenckich przeprowadzanych w 2015 r.

 

Wybór zwycięskiej marki w kategorii „Usługi bankowe” oparty był na wynikach dwóch badań fokusowych, w których wzięli udział użytkownicy regularnie korzystający z usług bankowych. Pierwsze miało na celu identyfikację cech najbardziej cenionych w usługach bankowych. Wskazano na doradztwo, obsługę/życzliwość i dyspozycyjność, ogólną jakość oferty, poziom wiedzy/jasność przekazu informacji w trakcie obsługi, prostotę i bezpieczeństwo bankowości internetowej; prostotę produktów i usług, prywatność danych finansowych, rozwiązywanie problemów i zapytań oraz wiarygodność i zaufanie do banku. W drugim etapie respondenci wskazali najważniejsze cechy i dokonali ich oceny.