Wsparcie dla branży

Autor: Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing

Branża cukiernicza więcej niż inne branże inwestuje w modernizację parku maszynowego oraz w nowe technologie. Wybór maszyn produkcyjnych dokonywany jest starannie, z dużą dbałością o jakość, środowisko oraz z uwzględnieniem bardzo ważnego parametru jakim są niskie koszty wytworzenia. To duże wyzwanie dla przedsiębiorstwa, a dodatkowo nieodłącznie wiąże się z koniecznością poszukiwania zewnętrznego źródła finansowania. Z naszych obserwacji wynika, że przedsiębiorcy najczęściej finansują zakupy takiego sprzętu jak urządzenia nadziewające, krajalnice, dzielarki, różnego rodzaju piece, pakowarki oraz specjalistyczne linie technologiczne. Potwierdzeniem stałego popytu inwestycyjnego są dane statystyczne - w bieżącym roku branża leasingowa odnotowała prawie 9% wzrost r/r finansowania maszyn dla przemysłu spożywczego.

Wybór leasingu pozwala firmom nie angażować znacznych środków własnych do zakupu kosztownego, nowego wyposażenia produkcyjnego. Mogą one planować wydatki w długim okresie czasu, mając również na uwadze sezonowość swoich przychodów. Dodatkowo, z punktu widzenia firmy istotne jest oferowane przez firmy leasingowe wsparcie specjalistów w negocjacjach z dostawcami maszyn produkcyjnych (w zakresie terminów dostaw i płatności, warunków zakupu, w tym również z zagranicy, jeśli maszyny pochodzą z importu).

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży cukierniczej, planujące ubieganie się o wsparcie ze środków unijnych, mogą również sfinansować swoją inwestycje leasingiem i uzyskać jednorazową wypłatę środków z dotacji. W takim przypadku, wystarczy, że firma wskaże we wniosku o dotację firmę leasingową jako podmiot upoważniony do zakupu przedmiotu. Dofinansowanie dla sektora cukierniczego dotyczy inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności.

Komentarz opublikowany 30.11.2016r. w Rzeczpospolitej