Doskonałe perspektywy

Autor: Agnieszka Basałaj, Dyrektor Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw, Bank Millennium

Bank Millennium od kilkunastu lat wspiera polskie i zagraniczne firmy inwestujące w prywatne placówki medyczne – zarówno spółki giełdowe, jak i mniejsze kliniki specjalistyczne. Współpracujemy, jako główny bank, zarówno z liderami z branży, jak i niszowymi, małymi specjalistycznymi klinikami medycznymi. Nasze wsparcie dla tego sektora jest znaczące, zwłaszcza pod katem finansowania rozwoju nowych placówek, gdzie od wielu lat udzielamy kredytów inwestycyjnych. Wspieramy też firmy w codziennym funkcjonowaniu – zarówno w obsłudze bieżącej płynności firmy, zapewniając finansowanie krótkoterminowe, jak również świadczymy usługi gwarancji – zwłaszcza popularnych gwarancji czynszowych pod wynajem kolejnych powierzchni biurowo-medycznych.

Sektor prywatnych placówek medycznych rozwinął się znacząco w ostatnich latach i nadal widać bardzo duży apetyt inwestorów na otwieranie nowych klinik. Najszybciej rozwijające się specjalizacje to rehabilitacja, ortopedia, kardiologia i onkologia. Dzięki rosnącej zamożności konsumentów, którzy coraz częściej decydują się na prywatną opiekę, szybko rozwija się też obszar prywatnych placówek podstawowej opieki medycznej. Dodatkowym czynnikiem, przekładającym się na wzrost znaczenia prywatnej opieki medycznej, jest rosnący rynek abonamentów medycznych, przekazywanych pracownikom przez firmy.

W perspektywie kolejnych lat branża ta nadal będzie rosła, zwłaszcza w kontekście innowacyjności. Zdaniem analityków największy potencjał wzrostu w sektorze przypisać należy urządzeniom medycznym. Pojawiają się coraz bardziej zaawansowane urządzenia, sprzęt diagnostyczny i technologie medyczne, dużo się też mówi w środowisku medycznym o stosowaniu najnowocześniejszych czy wręcz wizjonerskich rozwiązań. Zmiany te powodują m.in. konieczność częstej wymiany sprzętu, zwłaszcza w placówkach medycznych o wąskiej specjalizacji. Pociąga to za sobą duże nakłady finansowe i poszukiwanie przez firmy z tego sektora różnych źródeł finansowania inwestycji.

Komentarz opublikowany 28.12.2016r. w Rzeczpospolitej