Branża gotowa na innowacje

Autor: Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem produktów i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw, Bank Millennium

Produkcja stolarki otworowej jest jedną z wizytówek eksportowych naszego kraju. Jako działalność konkurująca nie tylko na rynku wewnętrznym, ale też na rynkach zagranicznych, podlega nieustannej presji związanej z koniecznością udoskonalania swojej oferty. Firmy reprezentujące tę branżę szczególnie aktywnie poszukują rozwiązań, które pozwoliłyby na tworzenie nowatorskich produktów czy też opracowywanie bardziej efektywnych procesów produkcyjnych.

Jest to jedna z branż, którą postrzegamy jako aktywnego uczestnika programów unijnych, skierowanych do innowacyjnych przedsiębiorców. Szczególną aktywność klientów widzieliśmy m.in. w zakresie niezwykle popularnego i sprawdzonego już w poprzedniej perspektywie kredytu na innowacje technologiczne - w pierwszym naborze wniosków o dofinansowanie wyłoniono ponad 750 zwycięskich projektów. Obecnie trwa drugi nabór, a zainteresowanie klientów jest nie mniejsze. Atutem tego programu, realizowanego przez banki komercyjne, w tym Bank Millennium, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jest duża kwota dofinansowania wypłacanego w formie premii technologicznej – aż do 6 mln zł.

Innowacyjni są nie tylko producenci finalnego produktu, ale też dostawcy elementów składowych. Ciekawe wydają się inicjatywy stowarzyszające dostawców i firmy powiązane m.in. w celu uzyskania korzyści w postaci lepszego dostępu do instytucji B+R takie jak np. klaster Mazurskie Okna czy Klaster Technologii Drewna „Lignum”. Takie firmy mają dużą szansę, poza standardowym finansowaniem, na uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia transakcji kredytowej w postaci bezpłatnej gwarancji PO IG na innowacje.

Komentarz opublikowany 19.10.2016r. w Rzeczpospolitej