Platformy bankowe zmniejszają ryzyko walutowe

Autor: Marcin Serafin, Kierujący Wydziałem Transakcji z Klientami w Departamencie Skarbu Banku Millennium

Z uwagi na duży popyt na żywność przemysł mleczarski zajmuje istotną pozycję w eksporcie polskich produktów rolno-spożywczych do Unii Europejskiej oraz krajów rozwijających się. Udział branży mleczarskiej w obrocie zagranicznym eksponuje ją na ryzyko związane z wahaniami kursu walutowego. Ma to zasadniczy wpływ na wynik finansowy netto zwłaszcza tych firm, w których marża operacyjna oscyluje na granicy kilku punktów procentowych. Aby sprostać wyzwaniom, przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z produktów bankowych dedykowanych zarządzaniu ryzykiem walutowym. W branży mleczarskiej najpopularniejszym produktem są transakcje terminowe typu Forward, których termin rozliczenia wykracza poza horyzont nawet jednego roku.

Większość banków, w tym Bank Millennium, umożliwia zawieranie transakcji terminowych również poprzez kanały elektroniczne. Korzystając z nich, firmy dokonują transakcji walutowych (w tym terminowych) mając dostęp do cen prosto z rynku międzybankowego nawet dla małych nominałów (od 1000 EUR). W ten sposób przedsiębiorstwa mogą dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację rynkową oraz kupować/sprzedawać waluty w wybranym przez siebie momencie. Samodzielne zawieranie transakcji oszczędza czas oraz, z uwagi na dostęp do cen hurtowych, minimalizuje koszty obsługi.

Komentarz opublikowany 16.11.2016r. w Rzeczpospolitej