Inwestycje firm poligraficznych

Autor: Katarzyna Milej, Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami, Millennium Leasing.

Inwestycje firm poligraficznych i producentów opakowań powinny charakteryzować się innowacyjnością. Wymogi procesów produkcyjnych oraz rynkowe oczekiwania sprawiają, że duże znaczenie ma w sektorze optymalizacja procesów produkcji, a z tym wiąże się konieczność modernizowania posiadanego majątku trwałego i stałego monitorowania pojawiających się nowych rozwiązań technologicznych.

Innowacyjność tego sektora potwierdza fakt, iż wybrane technologie wytwarzania opakowań zostały uwzględnione na liście krajowych, inteligentnych specjalizacji, wskazanych przez Ministerstwo Gospodarki jako obszary przyczyniające się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. Wśród nich są m.in. innowacyjne technologie opakowań, przedłużające trwałość i pozwalające na zachowanie wysokiej jakości żywności czy też monitorowanie jakości żywności z zastosowaniem aktywnych i inteligentnych opakowań.

Jednym z istotnych elementów działalności sektora poligrafii i opakowań jest wykorzystywanie materiałów biodegradowalnych i recykling odpadów produkcyjnych Dlatego też atrakcyjnym produktem dla tego sektora mogą być rozwiązania finansowe promujące energooszczędność (np. Program Leasing Eko Energia) i ochronę środowiska.