Sektor producentów AGD lokomotywą polskiej gospodarki?

Autor: Agnieszka Kozakiewicz, Członek Zarządu Millennium Leasing

Wielkość rynku krajowego sektora AGD szacuje się na ok. 8 mld zł. Największy udział w produkcji mają pralki (30 %) i zmywarki (21%). Większość trafia na eksport, głównie do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Cały sektor ma ponad 2% udział w polskim eksporcie. Prognozy na 2017 są również pozytywne, szczególnie ze względu na oczekiwane w branży duże inwestycje. Najgłośniejszą z nich jest zapowiedziane przez Whirlpool przeniesienie fabryk z Francji do Łodzi. Będą to inwestycje nie tylko w sam montaż, ale też w badania i rozwój. Powstaną centra kompetencji, rozwoju i badań, a także centra logistyczne - obsługujące polski przemysł. To szansa rozwoju dla małych i średnich firm, współpracujących z dużymi producentami jako dostawcy.

Jednym z problemów branży jest wzrost cen surowców i dodatkowych kosztów, związanych z koniecznością organizacji obrotu zużytego sprzętu, a także rosnące trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Remedium na te problemy mogą być inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, a ich źródłem finansowania leasing. Firmy leasingowe finansują już obecnie całe linie produkcyjne, a coraz częściej również długoterminowe i złożone inwestycje, także we współpracy z zagranicznymi kontrahentami.

Do firm kierowane są też programy takie jak Leasing Eko Energia Millennium Leasing. Dzięki programowi, przedstawiciele mikro, małych i średnich firm, inwestujący w maszyny i urządzenia zużywające obniżoną ilość energii, mogą otrzymać premię w wysokości od 3 do 5%, zależną od okresu finansowania. Program wspierają też Fundusze Poręczeniowe dostępne prawie w całym kraju. Dzięki nim możliwe jest m.in. zniesienie wymogu udziału własnego przedsiębiorcy w realizowaną inwestycję. Nasze obserwacje i rozmowy z przedsiębiorcami potwierdzają, że inwestycje finansowane programem nie tylko pozwalają na obniżenie kosztów zużywanej energii, ale też bardzo często pomagają zastąpić trudnych do pozyskania pracowników sprzętem, który do swojej obsługi wymaga mniejszej obsady.