Informacje prasowe

Millennium TFI wprowadza Pracownicze Plany Kapitałowe

22.05.2019

Udostępnij (F) (T) (L)


Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Jest więc jedną z pierwszych instytucji, spełniających wymogi formalne dotyczące prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych i oferujących PPK.

- Pracownicze Plany Kapitałowe to ogromna szansa na rozwój polskiego rynku kapitałowego i długotrwały wzrost oszczędności Polaków. Dla Millennium TFI są szansą na rozwój współpracy z klientami korporacyjnymi Grupy Banku Millennium. Oferujemy firmom pełne wsparcie w przygotowaniach do wdrożenia PPK oraz wygodne narzędzia systemowe do uruchomienia i obsługi programu, m.in. poprzez aplikację mobilną. Zamierzamy wykorzystać nasze kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami na rynku polskim do efektywnego pomnażania oszczędności uczestników PPK. - mówi Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI.

W zakresie PPK spółka Millennium TFI oferuje Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Millennium PPK SFIO), w ramach którego wydzielono 8 subfunduszy zdefiniowanej daty: Subfundusz Emerytura 2025, Subfundusz Emerytura 2030, Subfundusz Emerytura 2035, Subfundusz Emerytura 2040, Subfundusz Emerytura 2045, Subfundusz Emerytura 2050, Subfundusz Emerytura 2055, Subfundusz Emerytura 2060.

Millennium TFI posiada 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami na rynku polskim i znajduje się w pierwszej dziesiątce na rynku funduszy inwestycyjnych pod względem wartości aktywów w funduszach rynku kapitałowego. W bogatej ofercie Towarzystwa dostępne są zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, zamknięte jak i produkty oferowane w ramach III filaru systemu emerytalnego. Jest jednym z wiodących Towarzystw pod względem ilości zarządzanych programów IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) z ponad 35 tys. rachunków i ponad 360 mln PLN aktywów. Millennium TFI wchodzi w skład Grupy kapitałowej Banku Millennium.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy, dobrowolny i długoterminowy program oszczędzania dla pracowników, którego celem jest budowa dodatkowego kapitału na emeryturę. Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Zobowiązuje ona pracodawców do prowadzenia PPK dla swoich pracowników zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Od 1 lipca 2019 r. firmy zatrudniające co najmniej 250 osób;
  • Od 1 stycznia 2020 r. firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników;
  • Od 1 lipca 2020 r. firmy zatrudniające co najmniej 20 osób;
  • Od 1 stycznia 2021 r. pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Więcej informacji na stronie www.millenniumtfi.pl/ppk