500 zł premii dla biznesu

  • otwórz w placówce Konto Mój Biznes
  • spełnij warunki promocji i zyskaj nawet 500 zł premii
  • promocja obejmuje pierwszych 3000 nowo otwartych kont

Zostaw swoje dane kontaktowe, oddzwonimy!


Szczegółowe warunki promocji „500 zł premii dla biznesu” („Promocja”) są określone w Regulaminie Promocji „500 zł premii dla biznesu” ("Regulamin").

Promocja jest skierowana do segmentu przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Uczestnicy Promocji”).

Promocja trwa od 22.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Do otrzymania nagrody („Premia”) jest uprawnionych 3000 Uczestników Promocji, którzy jako pierwsi w czasie trwania Promocji otworzą konto Mój Biznes przez Millenet lub Aplikację Mobilną lub na portalu Banku Millennium składając wniosek przez Internet www.bankmillennium.pl/wniosek-o-konto-firmowe. Natomiast przedsiębiorca, który nie posiada dostępu do tych kanałów może również zgłosić chęć przystąpienia do Promocji wypełniając w okresie Promocji zgłoszenie na dedykowanej stronie https://www.bankmillennium.pl/konto-biznes. W takim przypadku zawarcie Umowy o Konto Mój Biznes może nastąpić w dowolnej placówce Banku Millennium i możliwe jest maksymalnie do dnia 5 stycznia 2021r.

Uczestnik Promocji otrzyma jednorazową Premię w wysokości 200 zł jeśli spełni warunki uczestnictwa wskazane § 3 Regulaminu oraz jeśli w każdym z 3 miesięcy kalendarzowych tj., styczeń, luty, marzec 2021 r. , spełni łącznie następujące warunki: wykona z rachunku Konto Mój Biznes jednorazowy przelew do ZUS w wysokości min. 250 zł, oraz otrzyma na Konto Mój Biznes wpływy zewnętrzne w wysokości min. 1000 zł.

Dodatkowo Uczestnik, który spełnił powyższe warunki otrzyma jednorazową Premię w wysokości 300 zł, jeśli w okresie od 22.10.2020 do 31.03.2021 roku podpisze z Bankiem Millennium oraz Paytel SA trójstronną Umowę Współpracy w zakresie najmu terminala płatniczego oraz zapewni Wpływy zewnętrzne z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami, o których mowa w Regulaminie w wysokości min. 1000 zł na Konto Mój Biznes otwarte zgodnie z Regulaminem, na podstawie ww. Umowy o Współpracy.

Premia zostanie wypłacona wyłącznie na założone w Promocji Konto Mój Biznes w terminie do 30.04.2021 r., jeżeli do tego dnia Uczestnik Promocji nie rozwiąże, nie wypowie lub nie odstąpi od umowy o Konto Mój Biznes.

Szczegółowe zasady prowadzenia kont firmowych, informacje o opłatach i oprocentowaniu oraz warunki Promocji „500 zł premii dla biznesu” wskazane są odpowiednio w Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A., Cenniku usług oraz Regulaminie Promocji „500 zł premii dla biznesu”, które to dokumenty są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl