Odłóż spłatę kredytu nawet na 6 miesięcy

Zawieś spłatę kredytu hipotecznego lub pożyczki gotówkowej w zależności od potrzeb

Dla jakich produktów możesz wziąć wakacje kredytowe online?Pożyczka gotówkowa

Jeśli w wyniku epidemii Twoja obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna, możesz skorzystać z 3 lub 6-miesięcznych wakacji kredytowych. Jeśli obecnie już korzystasz z 3-miesięcznych wakacji kredytowych, możesz je przedłużyć o kolejne 3 miesiące (czyli łącznie mogą trwać 6 miesięcy).

Wakacje kredytowe wydłużą okres spłaty o tyle samo miesięcy, ile trwają wakacje i mogą wpłynąć na zwiększenie raty. Bank nie pobiera opłaty za skorzystanie z wakacji kredytowych.

Wniosek o 3 lub 6-miesięczne wakacje kredytowe (a także przedłużenie już trwających wakacji) jest dostępny po spełnieniu poniższych warunków:

  • pożyczka została uruchomiona nie później niż 13.03.2020 r.
  • w momencie składania wniosku lub na dzień 29 lutego br. nie wystąpiły zaległości w spłacaniu pożyczki powyżej 30 dni

Kredyt hipoteczny

Jeśli w obecnej sytuacji spowodowanej epidemią chcesz przesunąć spłatę kredytu hipotecznego o 3 lub 6 miesięcy, wydłużymy okres kredytowania, a odsetki naliczone w trakcie wakacji doliczymy do kwoty kapitału kredytu. W związku z kapitalizacją odsetek rata kredytu po wakacjach kredytowych wzrośnie. Uruchomienie usługi nie jest obciążone dodatkową opłatą, ale nie powoduje zawieszenia płatności opłat/składek ubezpieczeniowych. Jeśli obecnie korzystasz już z 3-miesięcznych wakacji kredytowych, możesz je przedłużyć o kolejne 3 miesiące (czyli łącznie mogą trwać 6 miesięcy).

Wniosek o 3 lub 6-miesięczne wakacje kredytowe (a także przedłużenie już trwających wakacji) jest dostępny po spełnieniu poniższych warunków:

  • umowa o kredyt hipoteczny została podpisana nie później niż 13.03.2020 r.
  • w momencie składania wniosku lub na dzień 29 lutego br. nie wystąpiły zaległości w spłacaniu kredytu powyżej 30 dni


W Millenecie można złożyć również wniosek o standardowe wakacje kredytowe dla kredytu hipotecznego i pożyczki gotówkowej na dotychczasowych zasadach, które trwają 1 miesiąc i są dostępne dla Klientów raz w roku.

Już korzystasz z wakacji kredytowych?


Jeśli obecnie korzystasz z 3-miesięcznych wakacji kredytowych, możesz je przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Zrobisz to wygodnie w Millenecie, na takich samych zasadach jak wcześniej.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

1

Zaloguj się do Millenetu.

2

Wybierz Moje finanse > Kredyty i pożyczki, a następnie kliknij Szczegóły wybranego produktu.

3

Wybierz opcję Wakacje kredytowe i zawieś spłatę raty.

Z wakacji kredytowych możesz również skorzystać dzwoniąc na TeleMillennium (801 331 331) i logując się z użyciem MilleKodu i H@sła 1. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Produkty hipoteczne

Różnica w wysokości rat przed wakacjami i po wakacjach, a tym samym koszt wakacji kredytowych, będzie zależała od:

W przypadku kredytów hipotecznych, pożyczek hipotecznych oraz kredytów konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką sposób działania wakacji kredytowych jest następujący:

W trakcie wakacji kredytowych odsetki są naliczane od kapitału kredytu, jaki pozostawał do spłaty przed rozpoczęciem wakacji kredytowych. Na koniec wakacji odsetki są sumowane i doliczane do kwoty kredytu. Następnie odbywa się przeliczenie rat kapitałowo-odsetkowych w pozostałym okresie spłaty z uwzględnieniem podwyższonej kwoty kredytu do spłaty oraz okresu kredytowania wydłużonego o okres wakacji. W związku z tym kolejne raty kredytu będą wyższe.

Pożyczki gotówkowe

W wyniku wakacji kredytowych dla pożyczek gotówkowych:

  • Odsetki naliczone za okres wakacji kredytowych zostaną zapłacone w pierwszej kolejności tj. w najbliższych ratach.

  • Nie zmieni się liczba rat pozostałych Klientowi do spłaty, ale wydłużony zostanie okres spłaty (o taką samą ilość miesięcy o jaką nastąpiło zawieszenie/ odroczenie spłaty w wyniku wakacji).

  • W wyniku odroczenia płatności całkowity koszt kredytu oraz ostatnia rata pożyczki ulegną podwyższeniu z uwagi na naliczane odsetki również w okresie odroczenia. Odsetki te są płatne w pierwszej kolejności i powodują przesunięcie części kapitału do ostatniej raty.

  • Przykładowa symulacja spłaty rat pożyczki gotówkowej z 3-miesięcznymi wakacjami kredytowymi

UbezpieczeniaProdukty hipoteczne

Wakacje kredytowe nie powodują zawieszenia płatności opłat/składek ubezpieczeniowych, czyli należy zapewnić środki na rachunku w celu pobrania składek/opłat ubezpieczeniowych należnych w tym okresie aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej oraz zabezpieczeń kredytu hipotecznego/kredytu konsolidacyjnego/ pożyczki hipotecznej (dotyczy kredytów/pożyczek z opcją ubezpieczenia za pośrednictwem Banku).


Pożyczki gotówkowe

Jeśli kredyt jest ubezpieczony, ubezpieczenie będzie obowiązywać do pierwotnego okresu końca umowy kredytowej (nie będzie obowiązywało w okresie przedłużenia umowy o okres odpowiadający wakacjom kredytowym).


Najszybciej i najłatwiej skorzystasz z wakacji kredytowych przez Millenet


Możesz również złożyć wniosek przez TeleMillennium lub w placówce Banku.


Jeśli chcesz zawiesić spłatę wyłącznie rat kapitałowych, skontaktuj się z TeleMillennium lub odwiedź placówkę Banku.


Wakacje kredytowe w Banku Millennium udzielane są zgodnie z moratorium pozaustawowym wypracowanym w ramach uzgodnień z członkami Związku Banków Polskich.