Inwestowanie na przyszłość

Wiesz jak pomyślnie inwestować? Dobre decyzje podjęte dzisiaj zaprocentują w przyszłości. Wystarczy odrobina konsekwencji i… odwagi. Wchodzisz w to? 

Żeby zacząć poważne oszczędzanie, na sam początek, wystarczy trochę systematyczności. Nie musisz odkładać wielkich sum. Wystarczy, że będą konsekwentnie oszczędzane przez następne lata, a staną się dla Ciebie komfortową poduszką bezpieczeństwa w przyszłości.

Kapitał na przyszłość

Bank Millennium w kwestii długoterminowego oszczędzania umożliwia dostęp do wielu więcej rozwiązań, niż lokata czy konto oszczędnościowe. W ramach Millennium TFI możesz korzystać z długofalowego wsparcia w oszczędzaniu lokując środki w wybranym funduszu inwestycyjnym.

Na jesień życia

Twoje plany wybiegają w przyszłość znacznie dalej i myślisz już o emeryturze? Pomyśl o Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE), aby z myślą o przyszłości gromadzić dodatkowe fundusze na jesień swojego życia. Chcesz wiedzieć jak rozpocząć oszczędzanie?

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Produkty dopasowane do Twoich potrzeb

Fundusze Inwestycyjne

Nieograniczone możliwości inwestycyjne zróżnicowane pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka i horyzontu czasowego.

Indywidualne Konto Emerytalne

Zapewnij sobie dodatkowe środki na przyszłą emeryturę.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Poproś o kontakt

TeleMillennium

801 331 331