Kredyty i pożyczki

Pożyczka Gotówkowa

Masz ochotę coś zmalować?

Zaplanuj remont z Pożyczką Gotówkową ze stałym oprocentowaniem 4,99%
RRSO 22,45%

Pożyczka Gotówkowa Dowiedz się więcej
Pokaż pełna zawartość

Promocja „Marzysz czy spełniasz II” dotyczy Pożyczek Gotówkowych udzielanych na okres od 6 do 36 miesięcy, których kwota do wypłaty na podstawie umowy nie przekracza 20 tys. złotych. Jednym z warunków skorzystania z Promocji jest zawarcie umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku nie byli stronami umowy Pożyczki Gotówkowej w Banku. Promocją nie są objęte pożyczki przeznaczone na spłatę innych produktów kredytowych. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi Pożyczek Gotówkowych oraz z ofertą dla osób przelewających wynagrodzenie lub dochód netto. Z Promocji można skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania.

Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „Marzysz czy spełniasz II” dostępnym w oddziałach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Promocja trwa do dnia 24 listopada 2017 r. Promocja łączy się z ofertą „Gwarancja Najniższego Oprocentowania”. Warunkiem skorzystania z Gwarancji Najniższego Oprocentowania jest przedstawienie przez Klienta w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy Pożyczki Gotówkowej z Bankiem Millennium SA umowy kredytu/pożyczki zawartej z innym bankiem lub Europejskiego Formularza Informacyjnego wraz z decyzją kredytową dla tej samej kwoty pożyczki i okresu kredytowania. Pozostałe warunki oferty są zawarte w Regulaminie Pożyczki Gotówkowej z „Gwarancją Najniższego Oprocentowania”. Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium SA. Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej.

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu – Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z Promocją „Marzysz czy spełniasz II": Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 22,45%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 6 102 zł, całkowita kwota do zapłaty: 7 722,23 zł, oprocentowanie stałe 4,99%, całkowity koszt kredytu: 1 620,23 zł (w tym: prowizja 9,99% (609,59 zł), odsetki 446,86 zł, usługi dodatkowe 563,77 zł w tym ubezpieczenie 563,77 zł), 28 miesięcznych rat równych w wysokości 275,79 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.09.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Koszt kredytu i nota prawna
Pożyczka Konsolidacyjna

Poczuj lekkość jednej niskiej raty

0% prowizji i oprocentowanie 5,67% dla konsolidowanych środków (RRSO 14,69%)

Pożyczka Konsolidacyjna Sprawdź teraz
Pokaż pełna zawartość

Promocja „Poczuj lekkość niskiej raty” dotyczy pożyczek konsolidacyjnych udzielanych pod warunkiem jednoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka, a także wskazania Banku jako uprawnionego do świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu i dokonania na rzecz Banku cesji praw z tej umowy. Promocja ta obejmuje Klientów, którzy nie posiadają pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku Millennium. Pozostałe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „Poczuj lekkość niskiej raty”. Promocja trwa od 1 lipca do 17 listopada 2017 r.

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Konsolidacyjnej z Promocją „Poczuj lekkość niskiej raty”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,69%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 28 546,20 zł, całkowita kwota do zapłaty: 43 369,58 zł, oprocentowanie stałe 6,20%, całkowity koszt kredytu: 14 823,38 zł (w tym: prowizja 1,12% (319,72 zł), odsetki 7 749,04 zł, usługi dodatkowe 6 754,62 zł, w tym ubezpieczenie 6 754,62 zł), 78 miesięcznych rat równych w wysokości 556,02 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.06.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki konsolidacyjnej; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. Szczegółowe informacje na temat pożyczki są zawarte w „Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A.” oraz Cenniku Pożyczki Gotówkowej i Regulaminie oferty Gwarancja Najniższego Oprocentowania dostępnych w oddziale Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu.

Koszt kredytu i nota prawna
Limit w koncie

Kurs hiszpańskiego czy lekcje fotografii?

Zaplanuj dodatkowe wydatki z Limitem w koncie. Teraz otrzymasz go bez prowizji (RRSO 10,47%)

Limit w koncie Sprawdź teraz
Pokaż pełna zawartość

Szczegóły dotyczące oferty specjalnej oraz Limitu w koncie, w tym w zakresie prowizji oraz oprocentowania, zawarte są w Regulaminie oferty specjalnej „Limit w koncie osobistym za 0zł”, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. oraz w Cenniku usług – prowizje, opłaty oraz oprocentowanie produktów kredytowych - dostępnych w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegóły oferty kont osobistych i kart do konta znajdują się w Cenniku usług i Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Odsetki za wykorzystanie Limitu w Koncie Osobistym pobierane są w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, za okres: od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca. W przypadku wykorzystania Limitu w Koncie Osobistym do 7 dowolnych dni w miesięcznym cyklu rozliczeniowym oprocentowanie nie jest naliczane (dotyczy Limitów w Koncie Osobistym w wysokości do 150 000 PLN). W przypadku wykorzystania Limitu w Koncie Osobistym przez więcej niż 7 dni oprocentowanie jest naliczane za wszystkie dni wykorzystania Limitu, a naliczone odsetki są pobierane ostatniego dnia roboczego miesiąca. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Limitu w koncie; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jego udzielenia. Minimalna kwota Limitu w koncie to 500 zł.

Przykład reprezentatywny dla limitu w koncie bez prowizji: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,47%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 3436,34 zł, całkowita kwota do zapłaty: 3779,97 zł, oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu: 343,63 zł (w tym: prowizja 0,00% (0,00 zł), odsetki 343,63 zł, usługi dodatkowe 0 zł: w tym: ubezpieczenie 0 zł, 0zł - opłata za Konto 360°, w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł), okres kredytowania: 12 miesięcy, przez cały okres limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek miesięcznie, a kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.06.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Koszt kredytu i nota prawna

Pożyczka Gotówkowa

Pożycz pieniądze szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności.

Pożyczka Konsolidacyjna

Połącz wszystkie kredyty w jeden i płać jedną, mniejszą ratę.

Pożyczka Gotówkowa – oferta specjalna

Oferta specjalna dla pracowników branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Limit w koncie osobistym

Skorzystaj z elastycznej formy finansowania bieżących potrzeb.

Pożyczka pod aktywa

Jeśli posiadasz w Banku lokaty a pilnie potrzebujesz gotówki – to rozwiązanie dla Ciebie.