Program Inwestycyjny Millennium

SPOSÓB NA WYGODNE INWESTOWANIE

Wybierz plan zgodny z Twoimi preferencjami inwestycyjnymi

Nota prawna

Program Inwestycyjny Millennium to moc korzyści:

 • 200 zł wystarczy, by zacząć inwestować
 • 0 zł za otwarcie, wpłaty i prowadzenie programu
 • 3 gotowe plany do wyboru
 • stała kontrola inwestycji w Millenecie
 • po 2 latach inwestycji wypłata wszystkich środków bez opłat

Trzy plany do wyboru

Plan Stabilny

Plan Stabilny

Niski poziom potencjalnego zysku i ryzyka
Dowiedz się więcej
Plan Umiarkowany

Plan Umiarkowany

Umiarkowany poziom potencjalnego zysku i ryzyka
Dowiedz się więcej
Plan Dynamiczny

Plan Dynamiczny

Wysoki poziom potencjalnego zysku i ryzyka
Dowiedz się więcej

Jak założyć?

 1. 1

  Odwiedź dowolną placówkę Banku Millennium, w którym otrzymasz niezbędne informacje

 2. 2

  Wybierz plan zgodny z Twoim stylem i preferencjami inwestycyjnymi

 3. 3

  Otwórz program. Wyniki swoich inwestycji obserwuj wygodnie w Millenecie

<b>Inwestuj w placówce</b>

Inwestuj w placówce

Wszystko załatwisz w ciągu jednej wizyty

Znajdź placówkę

Chcesz porozmawiać o inwestycjach?

Chcesz porozmawiać o inwestycjach?

Zadzwoń do nas

801 331 331

Opłaty

Opłaty za obsługę i wpłaty
Opłaty manipulacyjne od wypłacanych środków w trakcie trwania inwestycji
Otwarcie programu 0 zł
Do 12 miesięcy 1%
Kolejne wpłaty 0 zł
Od 13. do 24. miesiąca 0,5%
Prowadzenie programu 0 zł
Powyżej 24 miesięcy 0%
Opłaty za obsługę i wpłaty
Otwarcie programu 0 zł
Kolejne wpłaty 0 zł
Prowadzenie programu 0 zł
Opłaty manipulacyjne od wypłacanych środków w trakcie trwania inwestycji
Do 12 miesięcy 1%
Od 13. do 24. miesiąca 0,5%
Powyżej 24 miesięcy 0%

Poznaj plany

Plan Stabilny

Do planu zostały wybrane 3 subfundusze: Millennium Obligacji Klasyczny, Millennium Instrumentów Dłużnych i Millennium Obligacji Korporacyjnych. Inwestują one głównie w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne).


Subfundusze w tym planie charakteryzują się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.


Notowania funduszy

Plan Umiarkowany

Do planu zostały wybrane 3 subfundusze: Millennium Globalny Akcji, Millennium Instrumentów Dłużnych i Millennium Obligacji Klasyczny. W zależności od subfunduszu inwestują one w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne), akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.


Subfundusze w tym planie charakteryzują zróżnicowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego.


Notowania funduszy

Plan Dynamiczny

Do planu zostały wybrane 3 subfundusze: Millennium Globalny Akcji, Millennium Dynamicznych Spółek i Millennium Akcji. Inwestują one w akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.


Subfundusze w tym planie charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka.


Notowania funduszy

Pytania i odpowiedzi


 • Dostęp do oferty produktów inwestycyjnych w Banku Millennium otrzymasz po wypełnieniu ankiety inwestycyjnej (Testu oceny grupy docelowej oraz adekwatności) i podpisaniu Umowy ramowej o świadczenie usług finansowych oraz umowy dostępu do usług przez kanały bankowości elektronicznej. Dzięki odpowiedziom udzielonym w ankiecie, poznajemy Twoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie inwestycyjne oraz jesteśmy w stanie ocenić, czy wybrany produkt inwestycyjny jest dla Ciebie adekwatny oraz zgodny z Twoimi potrzebami, cechami i celami.

  Ankietę możesz wypełnić, a umowę wygodnie podpisać w Millenecie, aplikacji mobilnej Banku Millennium lub dowolnej placówce Banku.


 • Jeśli masz już dostęp do oferty produktów inwestycyjnych w Banku Millennium, możesz wybrać Plan, który spełnia Twoje oczekiwania inwestycyjne co do wysokości potencjalnego zysku i poziomu ryzyka. Następnie określ kwotę, którą chcesz zainwestować, a Twoje środki zostaną zainwestowane w pakiet trzech subfunduszy Millennium, zgodnie z podziałem w wybranym przez Ciebie planie, określonym w regulaminie programu. Jeśli w przyszłości będziesz dokonywać wpłat lub wypłat, Twoje środki również zostaną podzielone zgodnie z wyżej opisanym podziałem.


 • Program możesz otworzyć w aplikacji mobilnej, Millenecie i w każdej placówce Banku Millennium. Minimalna wysokość pierwszej i każdej kolejnej wpłaty wynosi 200 zł.


 • Program Inwestycyjny Millennium to trzy gotowe plany do wyboru (Stabilny, Umiarkowany i Dynamiczny), które różnią się wysokością potencjalnych zysków i poziomem ryzyka inwestycyjnego. Każdy z nich oferuje dywersyfikację środków, czyli jednoczesną inwestycję w trzy wyselekcjonowane subfundusze Millennium TFI. Dzięki temu ograniczasz ryzyko inwestycji, rozkładając je pomiędzy różnorodne strategie inwestycyjne, a jednocześnie korzystasz z potencjału światowych rynków.

  Do Ciebie należy decyzja, który plan spełnia Twoje oczekiwania inwestycyjne.

  Za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych Millennium TFI masz możliwość inwestowania w instrumenty rynków kapitałowych. W zależności od wybranego planu będą to akcje polskich i globalnych spółek lub obligacje skarbowe oraz korporacyjne.

  Więcej informacji o strategii inwestycyjnej każdego planu i poszczególnych funduszy inwestycyjnych znajdziesz w Karcie Planu oraz w odpowiednich dokumentach KIID.


 • Regularne wpłaty do Programu nie są konieczne. Kolejne wpłaty można realizować w dowolnym momencie, a minimalna wysokość każdej kolejnej wpłaty wynosi 200 zł.

  Warto wiedzieć, że w dłuższym terminie regularne inwestowanie nawet niewielkich kwot daje możliwość zgromadzenia znaczącego kapitału w przyszłości. Ponadto, wpłacając środki w różnych okresach, uśrednisz cenę nabycia jednostek uczestnictwa, co może mieć wpływ na ograniczenie ryzyka zakupu wszystkich jednostek uczestnictwa po najmniej korzystnej cenie.


 • Uczestnictwo w programie trwa 5 lat od momentu nabycia jednostek uczestnictwa. Zawsze masz dostęp do swoich środków, niezależnie od tego, kiedy podejmiesz decyzję o ich wypłacie. Po upływie 2 lat od zakupu jednostek uczestnictwa możesz wycofać wszystkie zgromadzone środki bez opłat manipulacyjnych.

  Po pięciu latach od otwarcia programu wybrany przez Ciebie plan zostanie zamknięty. Będziesz mógł w dalszym ciągu kontynuować inwestowanie na trzech osobnych subfunduszach Millennium, tj. dopłacać, zamieniać lub wypłacać środki w ramach każdego z subfunduszy indywidualnie.