Mieszkanie dla Młodych

O produkcie

Zamieszkaj w wymarzonych warunkach!

Marzysz o własnym mieszkaniu? Dzięki Kredytowi Hipotecznemu w Banku Millennium możesz zrealizować swoje plany mieszkaniowe, korzystając z ułatwień, jakie daje program „Mieszkanie dla Młodych". Przyjdź do Banku Millennium, sprawdź jakie dofinansowanie możesz dostać i spełnij marzenia o własnym mieszkaniu!

Kredyt hipoteczny  w programie „Mieszkanie dla Młodych" to: 

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu
 • 0% prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
 • marże niższe o 0,5% w porównaniu do marż standardowych dla Klientów aktywnie korzystających z wybranych usług Banku*
 • dofinansowanie wkładu własnego**:
  - do 10% ceny nieruchomości dla osób, które nie posiadają dzieci
  - do 15% ceny nieruchomości dla osób, które na dzień złożenia wniosku wychowują przynajmniej jedno dziecko
  - do 20% ceny nieruchomości dla osób, które na dzień złożenia wniosku wychowują dwoje dzieci
  - do 30% ceny nieruchomości dla osób, które na dzień złożenia wniosku wychowują troje lub więcej dzieci.

Jeśli w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości urodzi Ci się lub przysposobisz trzecie lub kolejne dziecko, możesz starać się o dodatkową kwotę na spłatę części kredytu.

UWAGA! Dofinansowanie wypłacane jest za pośrednictwem Banku bezpośrednio do dewelopera lub sprzedającego, jako ostatnia część kwoty na zakup nieruchomości.

Co jeszcze oferujemy?

 • akceptację wielu różnych źródeł dochodu,
 • wygodę w obsłudze kredytu: możliwość realizacji wielu zleceń związanych z obsługą kredytu za pośrednictwem serwisu internetowego Millenet lub infolinii,
 • łatwy kontakt z bankiem poprzez odziały, infolinię oraz serwis internetowy.

* Obniżona marża o 0,5% dla Klientów spełniających poniższe warunki w całym okresie kredytowania:
• są posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz
• są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium (dokonują za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 PLN miesięcznie).

** Wielkość dofinansowania ustalana jest zgodnie z Ustawą z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1304 z późniejszymi zmianami).

Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów/pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Regulamin oraz Cennik dostępne są w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Kredytu/Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,60% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73 % (według stanu na dzień 28.04.2017r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 230 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 381 662,69 zł, oprocentowanie zmienne 4,03%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 151 662,69 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 135 350,98 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 1 152 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 6 300 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 8 060,71 zł, opłata za wycenę nieruchomości 480 zł, PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki łącznie 319 zł), okres kredytowania 25 lat, rata kredytu 1 217,84 zł, liczba rat 300. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 285 000 zł, marża kredytu wynosi 2,30% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie, które to konto wówczas prowadzone jest przez Bank bezpłatnie.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

Klient ma możliwości przedstawienia ubezpieczenia nieruchomości lub na życie – spoza oferty za pośrednictwem banku - z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF. Udzielenie kredytu z LTV (stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia) w wysokości powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV.

Szczegóły

 • Wysokość kredytu

  Minimalna kwota kredytu: 20 tys. PLN*
  Maksymalna kwota kredytu: uzależniona od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

  * nie mniej niż 50% ceny nabywanej nieruchomości


 • Okres kredytowania

  Minimalny okres kredytowania: 15 lat 
  Maksymalny okres kredytowania: 35 lat


 • Wypłata kredytu

  Kredyt wypłacamy jednorazowo lub w transzach.

 • Spłata kredytu

  Kredyt możesz spłacać w miesięcznych ratach równych lub malejących.

  W trakcie spłaty kredytu możesz skorzystać z wielu przydatnych udogodnień. Oferujemy:

  • wakacje kredytowe - możliwość odroczenia płatności jednej raty kredytu w roku
  • 24-miesięczna karencja - możliwość odroczenia spłaty kapitału
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez opłat

 • Kto może skorzystać z kredytu „Mieszkanie dla Młodych"?

  Małżeństwa lub osoby niebędące w związku małżeńskim, które do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości nie były:

  • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

  przy czym powyższych warunków nie musi spełniać nabywca posiadający troje lub więcej dzieci. Nie obowiązuje go również ograniczenie wiekowe tj. wniosek  o kredyt hipoteczny może zostać złożony przez kredytobiorcę, który ukończył 35 lat.


 • Jakie nieruchomości mogą być objęte kredytowaniem w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych"?

  • nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego,
  • mieszkania do 75 m. kw. i domy jednorodzinne do 100 m. kw.,
  • mieszkania do 85 m. kw. i domy jednorodzinne do 110 m. kw. w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci,
  • nieruchomości spełniające ustawowe limity cenowe wg tabeli wskaźników przeliczeniowych dla programu „Mieszkanie dla Młodych".

TeleMillennium

Nasi konsultanci przez całą dobę udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 331 331
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Oprocentowanie

Bank Millennium oferuje kredyty z oprocentowaniem zmiennym. Oprocentowanie zmienia się co 3 miesiące.

Dokładny poziom oprocentowania Twojego kredytu zależy od kwoty kredytu oraz relacji kwoty Twojego kredytu do wartości nieruchomości, która będzie stanowić jego zabezpieczenie.

Sprawdź oprocentowanie kredytów hipotecznych w Banku Millennium

Opłaty

Prowizja bankowa za udzielenie Kredytu Hipotecznego w programie "Mieszkanie dla Młodych" - 0%
Prowizja za wcześniejszą spłatę Kredytu Hipotecznego wynosi 0%
 • Opłata za opinię dotyczącą zabezpieczenia kredytu

  Lokal mieszkalny / działka 480 PLN*
  Budynek mieszkalny (dom wolnostojący / segment w zabudowie szeregowej  / dom bliźniaczy / dom letniskowy całoroczny) 800 PLN*
  Kontrola inwestycji w przypadku kredytu hipotecznego wypłacanego w transzach 300 PLN

   * w przypadku zlecenia wyceny za pośrednictwem Banku


 • Inne opłaty dla Kredytu Hipotecznego

  Prowizja za podwyższone ryzyko(pobierana miesięcznie do czasu ustanowienia hipoteki)  0,0833%
  (1% w skali roku)
  Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii  100 PLN
  Opłata za wydanie zaświadczenia o odsetkach od kredytu hipotecznego  6 PLN
  Opłata za aneks/ określoną zmianę w umowie  od 200 do 500 PLN

Przewodnik kredytowy

Jeśli chcesz wziąć kredyt w Banku Millennium

Jak otrzymać

Przez internet

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział