Jeśli poważnie myślisz o rozwoju swojej firmy, sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Inwestowanie w innowacje to droga do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i przyspieszenia tempa jego rozwoju. W ostatnich latach polskie firmy, które podjęły inwestycje w badania i rozwój, rosły szybciej niż ich konkurenci, którzy się na to nie zdecydowali.

Jeśli chcesz, by także Twoja firma wpisała się w ten nurt zmian, możemy Ci w tym pomóc. Nasz Bank posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie wspierania inwestycji.

Finansowanie inwestycji

 •  Oferujemy finansowanie wszystkich typów inwestycji służących zarówno utrzymaniu, jak i rozwojowi mocy produkcyjnych.
 •  Rozumiemy potrzebę elastycznego podejścia do każdego realizowanego projektu, dlatego formalności ograniczyliśmy do niezbędnego minimum.
 •  Nasze starania ukierunkowane są na optymalizację kosztów związanych z oceną przedsięwzięcia.
 •  Oferujemy szybką decyzję opartą o najistotniejsze elementy informacyjne, a wszelkie kontrole inwestycji realizujemy dopiero po podjęciu ostatecznej decyzji o współpracy.
 •  Klienci doceniają profesjonalizm naszych doradców, którzy wspierają cały proces finansowania inwestycji.

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE

Nowa perspektywa UE na lata 2015 – 2020 w znaczniej mierze będzie realizowana poprzez instrumenty zwrotne. Wśród tych instrumentów na szczególną uwagę zasługują:

 •  Kredyt na innowacje technologiczne – jego przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii prowadzącej do wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów bądź usług. Spłata części kapitału kredytu następuje w formie tzw. premii technologicznej, której wysokość jest zgodna z mapą pomocy regionalnej.
 •  Finansowanie pomostowe - umożliwia prefinansowanie inwestycji do chwili wypłaty dotacji. Spłacie z dotacji podlegać będzie kapitał, przedsiębiorca spłaca jedynie odsetki.
 •  Finansowanie wkładu własnego - jest elementem niezbędnym do uzyskania dotacji w ramach większości programów. Obejmować może zarówno koszty kwalifikowane, jak i niekwalifikowane.
 •  Promesa kredytowa - jest wymagana w dużej części procedur aplikacyjnych. Promesy wydane przez nasz Bank cenione są za wysoką jakość i krótki czas przygotowania.
 •  Możliwe jest też finansowanie kosztów niekwalifikowanych, które nie mogą być objęte wsparciem ze środków unijnych.

Ułatwienia w dostępie do dodatkowych zabezpieczeń

 •  Bank Millennium uczestniczy w rządowym programie wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK de minimis.
 •  W przedsięwzięciach w specjalistycznych obszarach, gdzie przedmiot inwestycji ma stosunkowo małą płynność, oferujemy pomoc w uzyskaniu dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji de minimis dla kredytu inwestycyjnego.
 •  Finansowanie udzielane jest w polskich złotych.
 •  Maksymalny okres finansowania – 96 miesięcy.
 •  Czynności związane z uzyskaniem zarówno finansowania, jak i gwarancji realizowane są bezpośrednio w Banku Millennium.

Finansowanie nieruchomości komercyjnych

 •  Dla Klientów zainteresowanych realizacją dużych przedsięwzięć inwestycyjnych mamy specjalną ofertę finansowania nieruchomości komercyjnych (magazyny, centra handlowe, obiekty wielofunkcyjne).
 •  Kredytobiorcą i właścicielem jest spółka celowa, realizująca projekt
  i otrzymująca przychody z tytułu najmu. Kluczowym elementem analizy jest atrakcyjna lokalizacja, która zapewnia płynność zbycia projektu. Zabezpieczenie stanowią aktywa i umowy zawarte w ramach projektu.
 •  Realizacja tych przedsięwzięć odbywa się poprzez kredyt inwestycyjny, budowlany lub kredyt na finansowanie podatku VAT.
 •  Okres kredytowania zależy od rodzaju udzielonego finansowania,
  a spłata oparta jest standardowo o 20-letni okres amortyzacji.
 •  Dzięki zaangażowaniu naszego wyspecjalizowanego zespołu ekspertów możemy pochwalić się dużym portfelem zrealizowanych inwestycji.

Zapraszamy do współpracy.