Jeden ruch, a komfort przez wiele lat

Zyskaj atrakcyjne oprocentowanie i jedną, niską ratę (RRSO 6,99%)

  • Ciesz się niższym oprocentowaniem – tylko 6,2% z ubezpieczeniem
  • Zyskaj ochronę ubezpieczeniową, dzięki której otrzymasz pomoc w wielu sytuacjach losowych
Promocja

Wypełnij formularz.
Oddzwonimy!

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Konsolidacyjnej z promocją „Niska rata wygodna spłata II edycja”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,99%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 56 357,24 zł (w tym 36 514,17 zł jako kwota przeznaczona na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium), całkowita kwota do zapłaty 71 859,84 oprocentowanie stałe 6,41%, całkowity koszt kredytu: 15 502,60 zł [w tym: prowizja 1,27% (715,74 zł), odsetki 14 786,86 zł, usługi dodatkowe 0 zł, opłata za Konto 360° 0 zł pod warunkiem zaksięgowania na koncie min. 1 000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta / BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego wynosi 8 zł], 89 miesięcznych rat równych w wysokości 807,41 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.03.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „Niska rata wygodna spłata II edycja” trwa od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 18 kwietnia 2020 r. i dotyczy pożyczek konsolidacyjnych przeznaczonych na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w innych podmiotach niż Bank. Z Promocji mogą skorzystać Klienci którzy spełnią warunki Promocji. Wysokość oprocentowania promocyjnego jest uzależniona od tego, czy Klient równocześnie z zawarciem umowy pożyczki zawrze za pośrednictwem Banku umowę ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych i można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania.

Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „Niska rata wygodna spłata II edycja”. Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu – ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.