Zamieszkaj tam, gdzie chcesz!

Postaw na wygodny Kredyt Hipoteczny ze wsparciem specjalistów kredytowych (RRSO 6%)

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu
 • możliwość częściowej spłaty dowolnej kwoty online
 • wakacje kredytowe raz w roku

Zostaw kontakt - oddzwonimy!

Section header

  RRSO dla oprocentowania okresowo stałego

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,50% i została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie w pierwszym 60 miesięcznym okresie obowiązywania stopy stałej wynosi 8 % (według stanu na dzień 14-02-2023 r.), w dalszym okresie oprocentowanie zmienne wynosi 9,09 % a WIBOR 6M wynosi 6,99 %(według stanu na dzień 31-01-2023 r.). Jeśli na moment wyliczenia RRSO oprocentowanie stałe jest wyższe niż oprocentowanie zmienne to do wyliczenia RRSO po okresie stałej stopy przyjmuje się oprocentowanie stałe. Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 394 373 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 1 089 426,36 zł, całkowity koszt kredytu hipotecznego 695 053,36 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 653 601,84 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem banku 14 520 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem banku 26 712,52zł, PCC 19 zł i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 330 miesięcy lat, rata kredytu 2 959,48 zł, liczba rat 330.

  Kalkulacja wykonana na dzień 14-02-2023 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości o wartości 588 616 zł, marża kredytu wynosi 2,10 %, jeśli masz u nas konto Millennium 360°na które co miesiąc wpływa Twoje wynagrodzenie lub inny dochód netto oraz kartę debetową do tego konta i wykonasz kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 zł m-cznie. Konto Millennium 360° jest prowadzone bezpłatnie. Opłata za obsługę karty debetowej lub płatności zbliżeniowych BLIK wynosi 0 zł, jeśli w poprzednim miesiącu min. raz zapłacisz kartą lub Blikiem (jeśli masz 18-26 lat) lub 5 razy (jeśli masz powyżej 26 lat).

  Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów są zawarte w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Regulamin oraz Cennik dostępne są w placówkach banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem kredytu; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jego udzielenia. Klient ma możliwości przedstawienia jako zabezpieczenia wierzytelności banku ubezpieczenia nieruchomości lub na życie – spoza oferty dostępnej za pośrednictwem banku – na podstawie umowy ubezpieczenia, zawartej z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF. Udzielenie kredytu z LTV (stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia) w wysokości powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV. Oprocentowanie stałe obowiązuje przez okres 5 lat. W tym okresie wysokość raty kapitałowo-odsetkowej Twojego kredytu nie zmieni się, ponieważ nie jest zależna od zmiany wskaźnika referencyjnego. Występuje ryzyko, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej wysokość Twojej raty może być wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, wykorzystywanego w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego. Jeśli w okresie obowiązywania stałego oprocentowania wysokość odsetek maksymalnych uległaby obniżeniu, wysokość oprocentowania stałego w tym okresie nie zmieni się. Po upływie 5-letniego okresu, możesz wybrać zastosowanie oprocentowania okresowo stałego (uwaga: może się różnić od oprocentowania w poprzednim okresie) na kolejny 5-letni okres (analogicznie jest w przypadku następnych okresów) lub też zastosowanie oprocentowania zmiennego. W czasie, kiedy spłacałeś raty Twojego kredytu oprocentowane wg stopy stałej, wskaźnik referencyjny WIBOR 6M mógł wzrosnąć. Oznacza to, że Twoja rata po zakończeniu okresu stopy stałej może być wyższa i nastąpi wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. W okresie stosowania zmiennej stopy procentowej występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, a to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. W przypadku gdy wskaźnik referencyjny przyjmie wartość zero lub wartość ujemną oprocentowanie kredytu w tym okresie będzie równe wysokości marży banku. Koszt połączenia z TeleMillennium zgodny z taryfą operatora.

  Bank Millennium S.A. ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa