Rachunek Premia Online Biznes

O rachunku

Służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i łączy zalety lokaty oraz rachunku bieżącego. Gwarantuje atrakcyjne oprocentowanie i nie wymaga deklarowania okresu lokaty, a wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w każdej chwili. Rachunek można założyć wyłącznie przez Millenet dla Klientów Indywidualnych/Biznes.


Zalety Rachunku Premia Online Biznes:

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • możliwość ulokowania dowolnej kwoty,
 • korzystne oprocentowanie,
 • wypłaty i wpłaty bez utraty odsetek w dowolnej chwili,
 • łatwy sposób otwarcia lokaty przez Internet,
 • naliczane codziennie odsetki z kapitalizacją co miesiąc,
 • pierwsza wypłata/przelew z Twojego rachunku w okresie miesięcznym przez Millenet jest bezpłatna/y, a w oddziale kosztuje tylko 5 zł,
 • szczegółowe informacje na temat rachunku znajdują się na wyciągu z rachunku, który możesz otrzymywać codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc.

Oprocentowanie

Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku jest zmienne i zależne od ich wielkości.

Oprocentowanie Rachunku Premia Online Biznes wynosi:

Progi kwotowe:

do
100 000,00 zł

powyżej
100 000,00 zł

Oprocentowanie

0,80%

1,20%

Oprocentowanie zmienne, miesięczna i progowa kapitalizacja odsetek.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Linia Biznes

Nasi Konsultanci przez całą dobę udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Jak założyć

Za pośrednictwem Millenet

Otwarcie Rachunku Premia Online Biznes jest bardzo proste. Wystarczy:

 • zalogować się w systemie Millenet,
 • następnie kliknąć zakładkę Rachunki osobiste/Otwarcie Lokaty Millenet,
 • wybrać z listy Rachunek bieżący powiązany z Lokatą Millenet,
 • na koniec należy zaakceptować warunki umowy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do naszych oddziałów oraz do kontaktu z TeleMillennium pod numerami 801 31 31 31 lub +48 22 598 41 61 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy).