O produkcie

W ramach faktoringu pełnego z ubezpieczeniem oprócz szybkiego finansowania, rozliczania i inkasa należności, dzięki przejęciu przez Bank ryzyka niedokonania spłaty przez kontrahenta, Klient uzyskuje zabezpieczenie przed brakiem zapłaty za sprzedane towary lub usługi.

Współpraca Banku z firmą ubezpieczeniową daje Klientowi możliwość zgłoszenia do transakcji kontrahentów krajowych a dokonanie oceny kontrahenta i przyznanie mu limitu nie wymaga przedstawiania jego sprawozdań finansowych. Nie jest również wymagana wcześniejsza współpraca Klienta z kontrahentem, co oznacza że Klient może zgłosić zarówno tych kontrahentów z którymi już współpracował, jak również tych z którymi dopiero rozpoczyna współpracę albo planuje rozpoczęcie współpracy. Rozliczenia w ramach umowy faktoringowej są prowadzone w polskich złotych.

Naszym Klientom oferujemy:

  • finansowanie nabytych wierzytelności w ramach limitu przyznanego Klientowi i limitów kontrahentów,
  • ewidencjonowanie i rozliczanie wierzytelności,
  • Zabezpieczenie przed ryzykiem niedokonania spłaty przez kontrahentów.
  • profesjonalny system raportujący stan rozliczeń faktoringowych wraz z modułem elektronicznej wymiany danych.

Korzyści:

  • dostęp do finansowania bez dodatkowych zabezpieczeń,
  • możliwość uzyskania finansowania na podstawie wykazu faktur przesłanego elektronicznie za pośrednictwem aplikacji WEB Faktor udostępnionej przez Bank,
  • zabezpieczenie przed ryzykiem niedokonania spłaty przez kontrahentów,
  • możliwość zgłoszenia do transakcji wybranych przez Klienta kontrahentów krajowych
  • przejęcie przez Bank czynności związanych z monitoringiem i dochodzeniem należności,
  • możliwość korzystania z innych usług faktoringowych (takich jak Faktoring Niepełny lub Inkaso Płatności) w ramach jednej umowy faktoringowej.