Ułatwienia dla firm na czas pandemii i po jej zakończeniu

Sprawdź, jak wspieramy przedsiębiorców w tym trudnym czasie

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce przypominamy
 • Ogranicz wizyty w placówkach i bankuj bezpiecznie z domu, korzystając z aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej
 • Jeśli możesz, zakupy i płatności realizuj online
 • Za płatności w sklepach płać zbliżeniowo telefonem lub kartą
 • Jeśli potrzebujesz gotówki, skorzystaj z bankomatu
 • Uważaj na oszustów rozsyłających fałszywe SMS-y o blokowaniu środków na kontach bankowych i pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa >


Możesz bardzo wiele bez wychodzenia z domu

Pamiętaj, że w Millenecie i aplikacji mobilnej wykonasz większość transakcji bezpiecznie i na odległość

 • aplikacja mobilna Banku Millennium i system internetowy Millenet są dostępne codziennie przez całą dobę
 • korzystając z zakładki MilleUrząd w Millenecie możesz zalogować się do platformy PUE ZUS, gdzie m.in złożysz wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS
 • zapłacisz za zakupy - przelewem online, BLIKIEM czy bezstykowo telefonem

Zawieszenie spłaty rat kredytowychJeżeli Twoja firma miała dobrą sytuację finansową, a obecnie doświadcza przejściowych problemów spowodowanych pandemią, to możesz zawiesić spłatę rat kapitałowo-odsetkowych lub wyłącznie kapitałowych nawet na 6 miesięcy na specjalnych warunkach.

Możesz zawiesić spłatę rat kredytu gotówkowego, kredytu inwestycyjnego lub hipotecznego na rozwój firmy, w zależności od potrzeb.

Już korzystasz z zawieszenia spłaty rat kredytowych?

Jeśli obecnie korzystasz z 3-miesięcznego odroczenia płatności rat kapitałowo-odsetkowych, możesz przedłużyć ich zawieszenie do 6 miesięcy.

Wniosek o zawieszenie rat kredytu możesz złożyć, jeśli spełnisz poniższe warunki:

 • kredyt został udzielony przed 13.03.2020 r.
 • w momencie składania wniosku lub na dzień 29 lutego br. nie wystąpiły zaległości w spłacie produktów kredytowych powyżej 30 dni

Jak skorzystać z odroczenia spłaty rat?Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, z zawieszenia rat możesz skorzystać, dzwoniąc na TeleMillennium (801 31 31 31 lub 22 598 41 61) i logując się z użyciem TeleKodu. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Dostęp do TeleMillennium i Millenetu możesz uruchomić w dowolnej placówce Banku Millennium.

Niezależnie od typu prowadzonej działalności wniosek możesz złożyć też w dowolnej placówce Banku.


 1. Złóż wniosek przez TeleMillennium lub w placówce.
 2. Bank rozpatrzy wniosek - otrzymasz informację o decyzji SMS-em.
 3. Jeśli decyzja Banku będzie pozytywna, otrzymasz także potwierdzenie listem na adres korespondencyjny firmy lub w przypadku kredytu objętego gwarancją de minimis zostaniesz zaproszony do podpisania aneksu w placówce Banku.

Dla jakich produktów dostępne jest zawieszenie rat?Zawieszenie rat dostępne jest dla kredytów spłacanych w ratach kapitałowo-odsetkowych i obejmuje do 6 kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych lub wyłącznie kapitałowych.

Bank nie pobiera opłat za odroczenie spłaty rat kredytu.


Kredyty gotówkowe (spłacane w równych ratach)

W wyniku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych:

 • odsetki naliczone za okres zawieszenia zostaną zapłacone w pierwszej kolejności, tj. w najbliższych ratach po zakończeniu zawieszenia
 • nie zmieni się liczba rat pozostałych do spłaty, ale wydłużony zostanie okres spłaty o liczbę miesięcy zawieszenia (od 1 do 6)
 • w wyniku odroczenia płatności całkowity koszt kredytu oraz ostatnia rata pożyczki ulegną podwyższeniu z uwagi na naliczane odsetki również w okresie odroczenia; jeśli ostatnia rata byłaby wyższa od 3-krotności pozostałych rat, Bank zaproponuje podwyższenie wysokości wszystkich rat kredytu

W wyniku zawieszenia wyłącznie rat kapitałowych:

 • w okresie odroczenia płatne będą wyłącznie raty odsetkowe w terminach zgodnych z obowiązującym aktualnie harmonogramem, a pierwsza rata kapitałowa płatna będzie po okresie odroczenia
 • zwiększy się całkowity koszt kredytu, a okres spłaty wydłuży się o liczbę miesięcy zawieszenia spłaty rat kapitałowych

Kredyty inwestycyjne i Kredyty Hipoteka na rozwój Firmy (w ratach równych i malejących) oraz kredyty gotówkowe (w ratach malejących)

W okresie zawieszenia spłaty rat kredytu odsetki są naliczane od kapitału kredytu, jaki pozostawał do spłaty przed odroczeniem spłaty.

W wyniku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych na koniec okresu odroczenia spłaty:

 • odsetki są sumowane i doliczane do kwoty zadłużenia
 • następuje przeliczenie rat kapitałowo-odsetkowych w pozostałym okresie spłaty z uwzględnieniem podwyższonej kwoty zadłużenia do spłaty oraz wydłużonego o wybraną liczbę miesięcy okresu spłaty (od 1 do 6) - w związku z tym kolejne raty kredytu będą wyższe

W wyniku zawieszenia wyłącznie rat kapitałowych:

 • w okresie odroczenia płatne będą wyłącznie raty odsetkowe w terminach zgodnych z obowiązującym aktualnie harmonogramem, a pierwsza rata kapitałowa płatna będzie po okresie odroczenia
 • zwiększy się całkowity koszt kredytu, a okres spłaty wydłuży się o liczbę miesięcy zawieszenia spłaty rat kapitałowych

Różnica w wysokości rat przed zawieszeniem i po zawieszeniu będzie zależała od:

 1. pozostałego okresu spłaty – im dłuższy, tym różnica w racie będzie mniejsza (kwota kredytu zostanie rozłożona na większą liczbę rat), ale jednocześnie suma zapłaconych rat odsetkowych w całym okresie będzie większa niż przy krótszym okresie (odsetki płacone przez dłuższy czas)
 2. kwoty kredytu – im wyższa kwota, tym różnica odsetek w złotych będzie większa
  1. rodzaju rat:
   • w przypadku rat malejących - kwota odsetek zmniejsza się w czasie spłaty, więc im krótszy okres pozostał do spłaty, tym odsetki naliczone w czasie odroczenia spłaty będą mniejsze
   • w przypadku rat równych - udział odsetek w racie jest większy w początkowym okresie spłaty i mniejszy w końcowym, więc im bliżej końca spłaty, tym w czasie odroczenia spłaty mniejsza kwota odsetek będzie zawieszona, a następnie doliczona do kwoty kapitału do spłaty

Gwarancje BGKDla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oferujemy program z wykorzystaniem gwarancji BGK na nowych, korzystniejszych warunkach, wprowadzonych w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu, dla nowych gwarancji oraz w przypadku odnowienia lub podwyższenia kwoty kredytu,
 • brak prowizji BGK za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego.

W czasie pandemii Bank utrzymuje dla Ciebie dostępność wszystkich kanałów obsługi oraz możliwość współpracy w zakresie wszystkich produktów i usług


By ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa większość naszych pracowników pracuje zdalnie z domu, zapewniając jednak pełną dostępność i gotowość wsparcia Twojej firmy. Do Twojej dyspozycji pozostają Doradcy Bankowi – będący pierwszą linią kontaktu we wszelkich sprawach związanych z bieżącą obsługą bankową. Pomoc techniczna dla kanałów bankowości elektronicznej dostępna jest bez zmian w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 pod numerem 801 632 632.

Większość placówek Banku Millennium będzie otwartaW związku z aktualnymi zaleceniami Ministra Zdrowia niektóre placówki mogą funkcjonować inaczej niż zwykle. Przed wizytą sprawdź, czy placówka, do której chcesz się udać, jest otwarta. Szczegóły znajdują się na naszej stronie >

Jeśli nie czujesz się w pełni zdrowy, masz kaszel, ból gardła, gorączkę lub inne objawy chorobowe zachęcamy do rezygnacji z wizyty w placówce i kontakt z lekarzem.

Pamiętaj, że większość operacji i płatności możesz wykonać bezpiecznie z domu w Millenecie lub aplikacji mobilnej.


W przypadku, kiedy udajesz się do placówki pamiętaj o kilku zasadach bezpieczeństwa:
 • W najbliższych dniach w placówkach, ze względów szczególnej ochrony przed zachorowaniami, może przebywać mniejsza liczba Klientów. Nasi pracownicy zadbają o to, aby kontrolować sytuację w tym zakresie.
 • Prosimy zachowaj podczas wizyty bezpieczną odległość, zgodnie z zaleceniami to przynajmniej 2 metry od innych osób.
 • Gotówkę wypłacaj z bankomatu kartą lub BLIKiem, a do kasy zapraszamy po odbiór wypłat awizowanych. W trosce o Twoje bezpieczeństwo codziennie czyścimy urządzenia zlokalizowane w placówkach Banku. Używamy do tego zarówno specjalistycznych środków do czyszczenia sprzętu elektronicznego, jak również środków dezynfekujących klawiaturę.

Dodatkowo zapewniamy, że Twoje pieniądze są bezpieczne. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przypominamy, że dla większości rachunków wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce są bezpłatne.