Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi - wniosek Rodzina 500+

 • 1. Czy Bank Millennium umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są dla klientów Banku Millennium posiadających rachunek bieżący oraz dostęp do Millenetu - systemu bankowości internetowej Banku Millennium.


 • 2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w Banku Millennium?

  1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

   • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Część danych zostanie zaczytanych z systemu banku,
   • przygotuj wybrane dokumenty w wersji elektronicznej, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest zależny od indywidualnej sytuacji wnioskującego,
   • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania - zobacz listę organów prowadzących w poszczególnych gminach na stronie Ministerstwa - link otwiera się w nowym oknie.
  2. Zaloguj się systemu bankowości internetowej Banku Millennium.
  3. Wniosek dostępny jest na stronie głównej w lewym górnym rogu. Wniosek znajdziesz też we Wnioskach i Umowach.
  4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
  5. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
  6. Zatwierdź i zakończ wniosek.
  7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji zaświadczenie o wypełnieniu wniosku oraz kopię wniosku. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku.
  8. Po przekazaniu przez bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru/Przedłożenia (UPO/UPP). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule: Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+ otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.
  9. W celu uzyskania informacji na temat etapu rozpatrywania Twojego wniosku kontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jak tylko otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twoim miejscu zamieszkania.

  Zobacz jak złożyć wniosek „Rodzina 500+” w Millenecie – pobierz Przewodnik - link otwiera się w nowym oknie


 • 3. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

  Wniosek możesz złożyć przez Internet:

  • w serwisie bankowości internetowej Banku Millennium
  • przez platformę ePUAP
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  • w serwisie emp@tia
  • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce

  Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w urzędach wskazanych w gminach (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.


 • 4. Czy muszę być klientem Banku Millennium, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Millennium?

  Tak, wniosek dostępny jest w Banku Millennium jedynie dla osób, które są klientami banku, mają dostęp do Millenetu (systemu bankowości internetowej) oraz posiadają konto w Banku Millennium.


 • 5. Jestem klientem Banku Millennium i mam dostęp do serwisu bankowości elektronicznej. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

  Jeśli otworzyłeś konto w Banku Millennium potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez system bankowości internetowej Banku Millennium. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Millennium, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Banku Millennium.

  Złożenie wniosku Rodzina 500+ nie będzie także możliwe, jeśli nie posiadasz rachunku bieżącego w Banku Millennium.

  Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią w celu wyjaśnienia sytuacji.


 • 6. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

  Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację. Na końcu dokumentu znajdziesz wykaz numerów infolinii w poszczególnych województwach.


 • 7. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w systemie bankowości internetowej Banku Millennium najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Banku Millennium. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta zostanie będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.


 • 8. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Wskazuje on jednak jeden numer konta na wszystkie dzieci.

  Należy pamiętać, że dziecko do 13. roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono Konto 360° Junior dla dzieci do 13. roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.


 • 9. Czy po wysłaniu wniosku przez serwis bankowości elektronicznej będzie można go modyfikować?

  Nie, jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.


 • 10. Czy wniosek powinien złożyć jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki. Szczegóły znajdują się na https://rodzina500plus.gov.pl/ - link otwiera się w nowym oknie.


 • 11. Co mam zrobić jeśli nie mogę załączyć załączników do wniosku Rodzina 500+?

  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF.
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą się różnić w ramach jednego winosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku niż wymienione powyżej, możliwe jest wysłanie wniosku bez załączników i późniejsze złożenie ich w organie prowadzącym, po wezwaniu przez urzędnika organu.


 • 12. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

  Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+” otrzymasz od: upo500plus@mrpips.gov.pl.


 • 13. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola Banku w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwia swoim Klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w Millenecie - systemie bankowości internetowej Banku Millennium. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do państwowego systemu informatycznego - emp@tia.


 • 14. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje bank?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w banku.


 • 15. Czy bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta?

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w banku. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.


 • 16. Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500+?

  Bank Millennium podpisał umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą składania wniosków w programie Rodzina 500+ poprzez system bankowości internetowej Banku Millennium.


 • 17. Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

  Pierwszy wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeśli zrobisz to:

  • do 01.07. 2016 r. włącznie i wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony — dostaniesz decyzję od gminy rozstrzygającą Twój wniosek i wyrównanie za minione miesiące od 1 kwietnia w przypadku decyzji pozytywnej. Na przykład składasz wniosek 28.06.2016. Najpóźniej do 28.09.2016 r. dostaniesz wyrównanie od 01.04.2016 r., czyli za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

   Uwaga: w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. organ prowadzący w gminie ma 3 miesiące na rozpatrzenie każdego w wniosku i wypłatę świadczenia w przypadku decyzji pozytywnej, licząc od dnia jego złożenia.

  • po 01.07.2016 r. — w przypadku decyzji pozytywnej, wsparcie na dzieci dostaniesz bez wyrównania za minione miesiące. Na przykład jeśli złożysz wniosek 15.07.2016 r., nie dostaniesz wyrównania i zaczniesz dostawać pieniądze od lipca.

   Uwaga: w przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016 r., jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia danego miesiąca, decyzję i wypłatę świadczenia za ten miesiąc dostaniesz nie później niż do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 10 dniu danego miesiąca, decyzję i pierwszą wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku dostaniesz w terminie do końca następnego miesiąca.

  Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.

  Kolejne wnioski składaj co roku począwszy od 01.08.2017 r. • 19. Czym się różni potwierdzenie odbioru wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru/Przedłożenia (UPO/UPP)?

  Potwierdzenie odbioru wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie bankowości internetowej Banku Millennium po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie odbioru wniosku może mieć kilka statusów:

  przetwarzany
  oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  dostarczony
  oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  błąd dostarczenia
  oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia z powodu błędu danych, błędu technicznego itd. Należy zweryfikować dane zawarte we wniosku i złożyć go jeszcze raz. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy przekazać wniosek do organu prowadzącego drogą pocztową lub osobiście.

  Statusy mogą się zmieniać raz na dobę, ostateczny status powinien pojawić się w systemie po dwóch dniach od wysłania wniosku.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru/Przedłożenia (UPO/UPP) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia wniosku z banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenie pieniężne na dziecko. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego, a organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  Uwaga! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.


 • 20. Jakie dane zawiera techniczne potwierdzenie odbioru wniosku Rodzina 500+?

  1. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
  2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
  4. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  5. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  6. PESEL - dane osoby wnioskującej
  7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU - zawiera informacje o instytucji: bank
  8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO - nazwa/kod instytucji, odbiorcy wniosku, której system dziedzinowy jest zintegrowany z systemem emp@tia
  9. KOD DOKUMENTU
  10. WERSJA DOKUMENTU

 • 21. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie odbioru wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze bank?

  Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie bankowości internetowej. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany w systemie bankowości elektronicznej w zakładce „Umowy i Wnioski”.

  W momencie przekazania wniosku z bankowości elektronicznej do systemu emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.


 • 22. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ przez system bankowości internetowej?

  Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko w momencie zakończenia wypełniania wniosku Rodzina 500+ w serwisie bankowości internetowej - zgodnie z Ustawą, dane zawarte we wniosku są usuwane z systemu niezwłocznie po wysłaniu.


 • 23. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości internetowej na potwierdzeniu wniosku?

  Na potwierdzeniu wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości może mieć następujące statusy:

  przetwarzany
  oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  dostarczony
  oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  błąd dostarczenia
  należy zweryfikować dane zawarte we wniosku i złożyć go jeszcze raz. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy przekazać wniosek do organu prowadzącego drogą pocztową lub osobiście.

 • 24. Dlaczego bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

  Bank Millennium umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z systemu banku do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.


 • 25. Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

  Bank Millennium odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.

  Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.

  Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku/Przedłożenia (UPO/UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.


 • 26. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

  Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku.

  Potwierdzenie wysłania wniosku, jakie wyświetla Ci się w serwisie bankowości elektronicznej banku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego w gminie o korektę wniosku/uzupełnienie informacji /dokumentów.


 • 27. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Millennium?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ złożonego już za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, np. na nowonarodzone dziecko, jak najbardziej możesz za pośrednictwem banku złożyć kolejny wniosek na to dziecko.


 • 28. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę / aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Millennium?

  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.


 • 29. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Banku Millennium? Jaką rolę ma bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

  • Bank Millennium weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania technicznego potwierdzenia odbioru wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.

   Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

  • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do obsługi przez wybrany organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.

  • Organ prowadzący w gminie / organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na swoje miejsce zamieszkania.


 • 30. Jak zmienić numer rachunku, na który będą przekazywane środki z programu Rodzina 500+?

  Jeśli chcesz zmienić konto, na które mają być przekazywane środki z programu Rodzina 500+, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie, który został podany przez Ciebie we wniosku Rodzina 500+.


 • 31. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

  Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej. Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie, działać będą na potrzeby Programu przez trzy miesiące.

  • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
  • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
  • Lubelskie: (81) 742 42 40
  • Lubuskie: (95) 711 55 00
  • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
  • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
  • Mazowieckie: (22) 695 71 22
  • Opolskie: (77) 452 45 00
  • Podkarpackie: 800 100 990
  • Podlaskie: (85) 743 94 99
  • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
  • Śląskie: (32) 207 70 05
  • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
  • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
  • Wielkopolskie: (61) 854 11 77
  • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

  W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.